Talent Strategy by Design: Leveraging Psychometric Assessment Insights

Event Cover 21
  • 27/03/2024
  • 09.30-12.00
  • T-One Buliding
  • 0880281111

EVENT DESCRIPTION

หลายองค์กรใช้เครื่องมือประเมินบุคลิกภาพในงานทรัพยากรบุคคล แต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้อย่างแท้จริง ข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ เมื่อใช้ถูกวิธีสามารถช่วยเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์กรกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลได้ การใช้ผลลัพธ์จาก Psychometric Assessment ช่วยเพิ่มการวิเคราะห์และแนวทางเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ทำให้การคัดเลือกและพัฒนาพนักงานมีกลยุทธ์และแม่นยำมากขึ้น อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้จะไม่ประสบความสำเร็จหากไม่ได้เริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมที่นำไปสู่ข้อมูลเชิงวิเคราะห์

ใน Masterclass Series ของ ADGES จะครอบคลุมหัวข้อการออกแบบกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมโดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ

ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ มีประสบการณ์ทำงานกับผู้ให้บริการเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพชั้นนำระดับโลกเเละเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนที่ได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกของ Hogan Coaching Network นอกจากนี้ยังเป็นโค้ชผู้บริหารกับสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำ และเป็นโค้ชผู้บริหารให้กับบริษัท Fortune 100 อีกด้วย ADGES เป็นที่ปรึกษาชั้นนำด้านผู้นำและทรัพยากรบุคคลในภูมิภาค ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก Psychometric Assessment

WORKSHOP AGENDA

EVENT DESCRIPTION

Most organizations rely on a certain kind of personality assessment in their HR functions. Nonetheless, not many knows how to make the most out of insights. Once used appropriately, insights from personality assessment can help to align an organization strategy to their Talent Strategy. Using insights from Psychometric Assessment adds analytics and scientific approach to Talent Strategy. Resulting in more strategic and accurate of Talent Acquisition and Development. However, this process won’t be possible without starting with the right assessment that lead to analytical insights.

 

In this Masterclass Series of ADGES’ Workshop, we will cover the topics of designing the right talent strategy by leveraging the power of psychometric assessment.

 

Dr. Nattavut Kulnides has worked with the world leading psychometric and personality assessment providers. He is one of a few experts who is invited to be a member of Hogan Coaching Network. He is also an executive coach with the top-business school. He works with Fortune 100 companies as their executive coach. ADGES is the regional leading leadership and HR Consultancy specialized in designing an organization talent strategy using Psychometric Assessment insights.

WORKSHOP AGENDA
สำเนาของ Alt 8

Speaker Dr.Nattavut Kulnides (Founder & CEO, ADGES)

EVENT DESCRIPTION

Hogan Assessment เป็นหนึ่งในแบบประเมินบุคลิกภาพที่ทรงพลังที่สุดที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทใน Fortune 100 กว่า 70% Hogan Assessment มีรากฐานมาจากการวิจัยที่ผ่านการรับรองมากว่า 3 ทศวรรษ และเป็นบริษัทแรกที่วัดผลธุรกิจในเชิงของวิทยาศาสตร์

Hogan Assessment เป็นแบบประเมินบุคลิกภาพที่สามารถคาดการณ์การปฏิบัติงานของพนักงาน ผ่านรากฐานของทฤษฎีและการวิเคราะห์ ซึ่งผสมผสานระหว่างค่านิยม บุคลิกภาพทั่วไป และบุคลิกภาพเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดดัน เราวัดบุคลิกภาพ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสว่าง ด้านมืด และด้านใน เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นแรงจูงใจในการทำงาน อะไรที่คุณให้คุณค่า อะไรคือความสำเร็จของคุณ วิธีทำงานของคุณ คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเพียงใด และสิ่งใดที่มักจะมาขวางทางคุณ

ADGES ใช้ Hogan Assessment ในการประเมินการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทยและทั่วโลก ใน Workshop นี้ ADGES จะถอดรหัสจากภาษา Hogan ให้เป็นภาษาองค์กรของคุณ เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเองเชิงกลยุทธ์ ให้พนักงาน ผู้นําในองค์กร และธุรกิจของคุณบรรลุศักยภาพสูงสุดของมนุษย์

Talent Management Workshop – Series

ศักยภาพพนักงาน เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรได้เปรียบจากคู่แข่ง แต่อย่างไรก็ดี การมีเกณฑ์ในการประเมินของบุคลากร ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายในทุกๆ วันของผู้นำ และองค์กร อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเรื่องบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพยังคงเป็นความท้าทายในทุกๆ วันสำหรับผู้นำและองค์กร

ADGES ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก และผู้ให้บริการเรื่องการประเมินบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง เราได้ทำงานกับองค์กรชั้นนำทั่วภูมิภาค เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่ช่วยส่งเสริมในโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเราหวังว่าจะได้แบ่งปันความรู้ให้กับทุกท่าน

WORKSHOP – FOUNDATION OF STRATEGIC TALENT MANAGEMENT, March 27, 09.30-12.00 AM

Hogan Assessment is one of the most powerful personality assessments trusted by over 70% of Fortune 100 companies. Grounded in more than 3 decades of validated research, Hogan Assessment was the first to scientifically measure business.

Hogan Assessment is a personality assessment that predicts occupational performance based on sound theoretical foundations and analyzing your unique combination of values, normal personality characteristics, and derailers. We measure 3 sides of your personality; Bright side, Dark side, and Inside to gain an understanding of what motivates you to succeed, how you work, how well you work with others, and what is most likely to get in your way.

ADGES is a strategic partner with Hogan and has worked with several leading organizations in Thailand and global. In this workshop, ADGES will decode the Hogan language into your organization’s language, cultivate strategic self-awareness so employees, leaders, and your business will all reach their highest potential.

Talent Management Workshop – Series

Talent is a key driver of business growth and a critical source of company competitive advantage – nonetheless making effective people decisions remains a daily challenge for leaders and organizations.

ADGES works with the world leading consulting firms and assessment providers. We work with leading organizations around the region to understand what contribute to the success of Talent Management program and we wish to share our insights with you.

WORKSHOP – FOUNDATION OF STRATEGIC TALENT MANAGEMENT, March 27, 09.30-12.00 AM
Speakers
สำเนาของ Alt 8

Dr.Nattavut Kulnides

 

(Founder & CEO, ADGES)

For more information, please contact:

Register

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?