Inner Harmony Camp

Inner Harmony Camp 1080 x 1080 px 1920 x 1080 px 1
  • 10/05/2024 - 11/05/2024
  • 09.00-17.00
  • ณ ศูนย์สุขภาพ เวลเนส วีแคร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
  • 063-639-4003

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2567
ณ ศูนย์สุขภาพ เวลเนส วีแคร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ขอเชิญผู้บริหารองค์กร มาร่วมสร้างความสุขทั้งกายและใจไปกับ INNER HARMONY WELLNESS CAMP
แค้มป์สุขภาพแห่งการใช้ชีวิต (2วัน 1คืน) จะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์สุขภาพ เวลเนส วีแคร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

แค้มป์นี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารนั้นสามารถรับมือกับความเครียด
และปรับตัวกับชีวิตที่เร่งรีบได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การทำงาน
ให้ตนเองนั้นมีความพร้อมและสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้กับการบริหารงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ   

 

เนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วยสองส่วน

1. สมดุลกาย  ที่เป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องของสุขภาวะของผู้บริหารเรียนรู้ถึงกลไกพื้นฐานของการเกิดโรครวมถึงการสร้างองค์ความรู้เรื่องเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการโค้ชตนเองไปสู่การมีสุขภาพดี

 

2. สมดุลใจการสร้างความเข้าใจในเรื่องการตระหนักรู้ของตัวเองรวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขการตั้งเป้าหมายในชีวิตและการออกแบบชีวิตให้มีความสุขพร้อมกิจกรรมฝึกสติที่ออกแบบมาสำหรับผู้บริหาร

**รับจำนวนจำกัดเฉพาะ 20 ท่านแรก

—————————————

ค่าลงทะเบียน

ราคาท่านละ 18,000 บาท

รับส่วนลด 10% เมื่อสมัครภายในวันที่ 15 เมษายน 2567

เหลือราคาท่านละ 16,200 บาท

(ราคารวมค่าอาหาร ที่พัก และกิจกรรม) *ไม่รวมค่าเดินทาง 

โดยลูกค้าจะต้องเดินทางมาเอง ไม่มีบริการรถรับส่ง

 

สอบถามเพิ่มเติม / More Information please contact

Map

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

company events

The ART of Leadership – Bangkok Program
  • 12/09/2024
  • 09.00-16.00
  • WeWork, T1 Tower 20th Floor

This workshop helps us to have self awareness, understand others and know how to approach others and better collaboration across team.

Chadsawan Thanomsingha
Country Leader, Becton Dickinson (Thailand) Ltd.