Assessment Introduction

Identity คือเรื่องราวที่เราบอกตัวเองเกี่ยวกับตัวเราเอง ตัวตนของคุณคือคนที่คุณคิดว่าคุณเป็น แม้ว่าเราจะมีแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับการรับรู้ตัวเอง แต่เรามักจะคิดผิด เรามักจะมีความคิดที่สูงเกินจริงเกี่ยวกับความสามารถของเราเอง การใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบุคคลและองค์กร บุคลิกภาพของคนเรามีหลายมิติ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากซึ่งทำงานร่วมกับเราเพื่อยกระดับความสามารถ ระบุกลยุทธ์ความสามารถของคนในองค์กร และขับเคลื่อนผลลัพธ์การทำงาน 

 

การประเมินบุคลิกภาพเป็นสาขาวิชาจิตวิทยาที่ทำให้เข้าใจและวัดความแตกต่างบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลในช่วงเวลาและสถานการณ์ การประเมินบุคลิกภาพใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายในองค์กรและบริบทของทีม 

แม้ว่าการประเมินบุคลิกภาพจะถูกใช้มาเป็นเวลานานแล้ว แต่หลายองค์กรยังคงพยายามเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือ หรือใช้การประเมินบุคลิกภาพผิดประเภทโดยไม่เข้าใจระดับของ ‘ความถูกต้อง‘ และ ‘ความน่าเชื่อถือ‘ ‘ ที่เครื่องมือแต่ละชนิดนำเสนอ 

 

ADGES เป็นผู้นำในการใช้การประเมินแบบ psychometricสำหรับองค์กร ทีม และการพัฒนาบุคคล ADGES มีประวัติอันยาวนานในการเป็นผู้บุกเบิกการใช้การประเมินแบบ psychometric ในประเทศไทย ปรัชญาของ ADGES ในการใช้แบบประเมินของเรามุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์มากกว่ายึดติดกับเครื่องมือ เราเชื่อว่าไม่มีเครื่องมือหรือแบบประเมินใดที่ดีที่สุด แต่เป็นแบบประเมินที่เหมาะกับความต้องการและผลลัพธ์เฉพาะของแต่ละองค์กร 

 

ADGES มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยและระดับภูมิภาค เรามีความเชี่ยวชาญของเราในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับลูกค้า แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือทักษะเฉพาะของเราในการดึงข้อมูลเชิงลึกและผลลัพธ์จากแต่ละเครื่องมือ เพื่อให้องค์กรมีหลักฐานและแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่องค์กรควรดำเนินการ 

OUR PROGRAMS

ASSESSMENT PROVIDERS

เราภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำในเรื่องของแบบประเมินบุคลิกภาพชั้นนำของโลกในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้:

38

The RBL Group

Strategic Partner
40 q3rm12tmmi69p9u6c3zf0i519735hih0rtgu5vgwhk

Emergenetics

Country Representative
39

Hogan assessment

Members of Hogan Coaching Network

OUR SOLUTIONS

TALENT MANAGEMENT
STRATEGY

การเตรียมพร้อมในตำแหน่งที่จำเป็นของผู้นำในองค์กร

TALENT ACQUISITION

รับสมัครผู้สมัครงานในตำแหน่งผู้บริหารที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยใช้แบบประเมิน

TALENT DEVELOPMENT

มีความทะเยอทะยานในการทำงาน ใช้แรงกายและแรงใจขับเคลื่อนไปสู่บางสิ่งที่เป็นไปได้

TALENT INTERVENTION

การตระหนักรู้ในตนเองเชิงกลยุทธ์

Our clients references are included:

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.