ADGES

19

Assessment Introduction

Identity คือเรื่องราวที่เราบอกตัวเองเกี่ยวกับตัวเราเอง ตัวตนของคุณคือคนที่คุณคิดว่าคุณเป็นแม้ว่าเราจะมีแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับการรับรู้ตัวเอง แต่เรามักจะคิดผิดเรามักจะมีความคิดที่สูงเกินจริงเกี่ยวกับความสามารถของเราเองการใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบุคคลและองค์กรบุคลิกภาพของคนเรามีหลายมิติเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากซึ่งทำงานร่วมกับเราเพื่อยกระดับความสามารถ ระบุกลยุทธ์ความสามารถของคนในองค์กร และขับเคลื่อนผลลัพธ์การทำงาน 

การประเมินบุคลิกภาพเป็นสาขาวิชาจิตวิทยาที่ทำให้เข้าใจและวัดความแตกต่างบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลในช่วงเวลาและสถานการณ์การประเมินบุคลิกภาพใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายในองค์กรและบริบทของทีม 

แม้ว่าการประเมินบุคลิกภาพจะถูกใช้มาเป็นเวลานานแล้ว แต่หลายองค์กรยังคงพยายามเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือ หรือใช้การประเมินบุคลิกภาพผิดประเภทโดยไม่เข้าใจระดับของ ความถูกต้อง‘ และ ความน่าเชื่อถือ‘ ‘ ที่เครื่องมือแต่ละชนิดนำเสนอ 

ADGES เป็นผู้นำในการใช้การประเมินแบบ psychometricสำหรับองค์กร ทีม และการพัฒนาบุคคล ADGES มีประวัติอันยาวนานในการเป็นผู้บุกเบิกการใช้การประเมินแบบ psychometric ในประเทศไทยปรัชญาของ ADGES ในการใช้แบบประเมินของเรามุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์มากกว่ายึดติดกับเครื่องมือเราเชื่อว่าไม่มีเครื่องมือหรือแบบประเมินใดที่ดีที่สุด แต่เป็นแบบประเมินที่เหมาะกับความต้องการและผลลัพธ์เฉพาะของแต่ละองค์กร 

ADGES มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยและระดับภูมิภาค เรามีความเชี่ยวชาญของเราในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับลูกค้า แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือทักษะเฉพาะของเราในการดึงข้อมูลเชิงลึกและผลลัพธ์จากแต่ละเครื่องมือ เพื่อให้องค์กรมีหลักฐานและแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่องค์กรควรดำเนินการ 

Our Programs

assessment providers

เราภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำในเรื่องของแบบประเมินบุคลิกภาพชั้นนำของโลกในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้:
39
Hogan Assessments
Members of Hogan Coaching Network
38
The RBL Group
Strategic Partner
40 q3rm12tmmi69p9u6c3zf0i519735hih0rtgu5vgwhk
Emergenetics
Country Representative

Our Solutions

Talent Management
Strategy

การเตรียมพร้อมในตำแหน่งที่จำเป็นของผู้นำในองค์กร

Talent Acquisition

รับสมัครผู้สมัครงานในตำแหน่งผู้บริหารที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยใช้แบบประเมิน

Talent Development

มีความทะเยอทะยานในการทำงาน ใช้แรงกายและแรงใจขับเคลื่อนไปสู่บางสิ่งที่เป็นไปได้

Talent Intervention

การตระหนักรู้ในตนเองเชิงกลยุทธ์

Our clients references are included:

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?