57

EMERGENETICS เป็นเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและใช้ง่ายในการทำความเข้าใจผู้คน เป็นวิธีการสื่อสารของคนในองค์กรที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ

Emergenetics เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการมองความร่วมมือของพนักงานผ่านเลนส์ของวิธีการคิดและพฤติกรรมเป็นวิธีที่ไม่เหมือนใครในการทำความเข้าใจผู้คนที่จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาตนเองและทีมขึ้นไปอีกระดับ Emergenetics ช่วยพัฒนารูปแบบการทำงานและจุดแข็งของแต่ละบุคคลเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของทีมให้อยู่ในระดับสูงสุด Emergenetics เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง การพัฒนา และการจัดการผู้มีความสามารถระดับสูง 

Emergenetics เป็นองค์ประกอบสำคัญขององค์กรที่แข็งแกร่ง โดยแต่ละบุคคลจะได้รับความตระหนักรู้ถึงจุดแข็งและพัฒนาความสามารถ ผู้ฝึกสอนได้รับเครื่องมือใหม่ที่นำไปใช้งานได้อย่างง่ายดาย ผู้นำจะสามารถพัฒนาทีมให้แข็งแกร่งขึ้นรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ได้รับการสนับสนุน 

แนวคิดของ EMERGENETICS

egi attributes graphic

EMERGENETICS ATTRIBUTES

Screen Shot 2566 08 30 at 13.36.15 1

โปรแกรม EMERGENETICS เริ่มต้นด้วยการค้นหากระบวนการความคิดและความชอบด้านพฤติกรรมของคุณเอง

ลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานของคุณ ช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงจุดแข็งและจุดบอดของตนเอง และพัฒนากลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความตระหนักรู้ในตนเอง ปรับปรุงการสื่อสาร พัฒนาความเป็นผู้นำ แก้ไขข้อขัดแย้ง พัฒนาอย่างมืออาชีพ 

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับโลกใช้เทคโนโลยีของเราเพื่อปิดช่องว่างอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพจัดตั้งและมีส่วนร่วมกับทีม สร้างความไว้วางใจ จัดบรรทัดฐานและค่านิยมของทีม เพิ่มประสิทธิภาพของทีม ควบคุมความหลากหลาย ตั้งเป้าหมายของทีม 

เปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณและวาง Solution ของเราไว้ในกรอบงานที่มีอยู่ของคุณเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน พัฒนาองค์กร พัฒนาความสามารถ จัดการการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทบทวนภารกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม แผนยุทธศาสตร์และการดำเนินการ 

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

ผมเชื่อว่า โซลูชันการให้คำปรึกษาและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดควรได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก 3 เสาหลัก:

1. กระบวนการคิดและโซลูชั่นฐานการวิจัยระดับโลก
2. ปฏิบัติได้จริงผ่านการทดสอบกาลเวลาและการทดสอบขององค์กรชั้นนำ
3. ด้วยข้อมูลเชิงลึก การมีส่วนร่วมแต่ละครั้งจะแตกต่างกัน และความสำเร็จขึ้นอยู่กับความเข้าใจลูกค้าแต่ละรายและวัฒนธรรมการดำเนินงานของพวกเขา

Staff 4
ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ
Founder & CEO, ADGES

EMERGENETICS PROFILE

Emergenetics Pro!le เผยความสามารถของคุณ ให้คุณได้รู้ถึงรูปแบบความชอบในการใช้การคิดและความชอบด้านพฤติกรรม และยังทำให้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น คุณจะสามารถสร้างทักษะระหว่างบุคคลที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ในการทำงานได้ 

 

Emergenetics Pro!le ได้รับการพัฒนาจาก psychometric research เป็นเวลาหลายปี โดยวัดคุณลักษณะด้านพฤติกรรมสามประการ (การแสดงออก ความมุ่งมั่น ความยืดหยุ่น) และคุณลักษณะการคิดสี่ประการ (เชิงวิเคราะห์ เชิงมโนทัศน์ เชิงแบบเผน เชิงสานสัมพันธ์) ผลของProfile จะแสดงอยู่ในรายงานที่ใช้รหัสสีที่ชัดเจน ทำให้น่าจดจำและนำไปใช้ได้ทันที 

จุดแข็งของ Emergenetics Pro!le ไม่เพียงแต่อยู่ที่ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องทางสถิติเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่วิธีการให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพแก่บุคคลและทีมโดยที่ไม่มีการตัดสินหรือติดป้ายกำกับว่าใครเป็นแบบไหนหรือมีความชอบทางความคิดหรือพฤติกรรมแบบใดนอกจากนี้ยังมีภาษาที่คนในองค์กรเข้าใจกันและสามารถสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้เพิ่มผลผลิตและผลลัพธ์ที่งดงามขึ้นอีกด้วย 

Emergenetics Overview.pdf 1

Our Programmes

ปก blog 1 3
Meeting of the Minds สำหรับทีม

โปรแกรม Emergenetics ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของตนเองและสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 The Meeting of the Minds workshop นี้ถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มพัฒนาความสามารถของบุคคลในองค์กรโดยการเพิ่มขีดความสามารถให้แกคนในองค์และสร้างวัฒนธรรมที่เชิงบวก โดยเราปรับแต่งWorkshop เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะพัฒนาองค์กร เช่น การพัฒนาผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างทีมและการสื่อสาร 

Meeting of the Minds Workshop คุณจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 

เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น สื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจมุมมองของผู้อื่นที่มีต่อคุณ ตัดสินใจได้ดีขึ้น ให้คุณค่ากับความสามารถของคุณ และอื่น ๆ … 

Meeting of the Minds Workshop สามารถปรับแต่งหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของคุณ เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพส่วนบุคคล และประสิทธิภาพของทีมได้ตามความเหมาะสม 

และอื่น ๆ … 

Meeting of the Minds Workshop สามารถปรับแต่งหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของคุณ เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพส่วนบุคคล และประสิทธิภาพของทีมได้ตามความเหมาะสม 

HOW CAN WE HELP YOU?
If you have questions or require more information about our services.