News

Cover Blog 2024 1
Executive Coach ทั่วโลกจากทาง IMD ที่ผ่านการ Certify ความรู้ในเรื่องของ Future Ready Leadership Assessment

IMD สถาบันชั้นนำด้านการศึกษาสำหรับธุรกิจระดับโลก ประกาศรับรอง ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO ของ ADGES ให้เป็น Executive Coach กลุ่มแรกที่ผ่านการ Certify ความรู้ในเรื่องของ Future Ready Leadership Assessment Future Ready Leadership Assessment เป็นเแบบประเมินทางจิตวิทยาที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันโดยทีม Talent

ปก News 3
อีกหนึ่งทักษะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานคือเรื่องของการสื่อสาร

ADGES ได้มีโอกาสออกแบบและจัด Workshop “Strategic Communicator” ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มด้านการเงินดิจิทัล ผู้บริหารหลายๆท่านมักจะมีประสบการณ์เข้าร่วม Workshop เกี่ยวกับการสื่อสารมามากมาย ซึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งสารและผู้รับสาร เนื้อหาของการสื่อสารในรูปแบบปกติ การสื่อสารเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ แต่การสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องง่าย แค่การสื่อสารที่ผิดก็จะทำให้ Message ที่เราต้องการสื่อออกไปคลาดเคลื่อนทันที ADGES เป็น Partner กับองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ทำให้เรามี Partner ในการ Present Workshop

ปก News 1
มุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยภาวะผู้นำที่มีสติ สู่การสร้างสติให้แก่ผู้นำองค์กรยุคใหม่

ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว องค์กรต่างเผชิญกับความท้าทายเเละแรงกดดันมากมายที่เข้ามาบั่นทอนจิตใจ ผู้นำและองค์กรต้องรู้วิธีการจัดการความรู้สึกเเละตัวตนของตนเอง ผู้นำยุคใหม่จำเป็นต้องมีความสามารถเพื่อนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญคือ การมีสติ  ซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นแนวคิดใหม่ แต่กลับมีความสำคัญอย่างมากในบริบทปัจจุบัน Thai Institute of Directors (IOD) เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงจัดงาน Aspiring Directors 1/2024 ภายใต้หัวข้อ “Transformation: มุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยภาวะผู้นำที่มีสติ” ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ –

Screen Shot 2567 02 12 at 10.15.03
ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ติดอันดับ 20 บุคคลที่เป็น HR Influencer 2024 จากการจัดอันดับของ “The ETHRWorld Southeast Asia HR Influencers 2024” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ได้รับเกียรติที่เป็นหนึ่งใน 20 บุคคลที่ได้รับรางวัล “The HR Influencers from Southeast Asia” จาก Economic Times HR World South-East Asia อีกครั้งในปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยทาง

ปก News 5
ADGES ร่วมในการสืบสานและสร้างองค์กรรมณีย์ร่วมกับทาง สวนโมกข์กรุงเทพ และ PMAT

เริ่มต้นปีด้วยความ “รมณีย์” วันที่ 12 มกราคม 2024 ที่ผ่านมา ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพฯ สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ PMAT ได้มอบโอกาสและเกียรติให้แก่ทาง ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ในการเสนอหัวข้อในหลักสูตร “ ผู้นำรมณีย์ ” หรือ “Mindfulness

ปก News 1
สู่การสร้าง Harmony และ Leadership Elements ในองค์กร: การเรียนรู้จาก Leader ที่ดีที่สุดและธาตุทั้ง 5 ของบุคลิกภาพ

ADGES ขอขอบคุณ บริษัทสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้เกียรติ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO) ได้ไปบรรยายให้กับผู้บริหารในหัวข้อ ‘The Leadership Elements’ ในการบรรยายนี้ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ได้ทำการยกธาตุทั้ง 5 ธาตุ (ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ และ อากาศ) เข้ามาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเป็นผู้นำที่แท้จริง

ปก News 2
Mindfulness เทรนด์มาแรงที่องค์กรชั้นนำจับตามองและให้ความสำคัญ

ADGES ได้มีโอกาสจัด Mindfulness Leader Workshop ให้กับกลุ่มผู้บริหารของโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ เนื่องจากผู้บริหารเห็นความสำคัญของการนำ Mindfulness ไปปรับใช้ในองค์กรจึงได้ให้กลุ่มผู้บริหารได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีและนำไปปรับใช้กับพนักงานในองค์กรของตน   ภายใน Workshop กลุ่มผู้บริหารได้มีการเรียนรู้ Thinking Preference ของตนและวิเคราะห์ Thinking Preference เหล่านั้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการฝึก Deep Listening ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากของการเป็นผู้บริหารในปัจจุบัน การฝึกทำ

News 4
ADGES ขอขอบคุณ Thai Institute of Directors (IOD) และ Speaker องค์กรชั้นนำทุกท่านในงาน Community of Practice Lead – Business Transformation & Leadership”

ADGES ขอขอบคุณ Thai Institute of Directors (IOD) และ Speaker องค์กรชั้นนำทุกท่านในงาน Community of Practice Lead – Business Transformation & Leadership” ADGES ขอขอบคุณ Thai Institute of Directors

News 5
“BUILDING CORPORATE WELLNESS – LIFESTYLE MODIFICATION FOR BETTER HEALTH” ปัญหาสุขภาพในองค์กรที่คนกำลังเผชิญ

“Building Corporate Wellness – Lifestyle Modification for Better Health” ปัญหาสุขภาพในองค์กรที่คนกำลังเผชิญ สุขภาพของพนักงานเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ ประเทศเราในปัจจุบันมีผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไปและทำงานมากเกินไปเป็นเวลานาน มีปัญหาเรื่องสุขภาพมากขึ้น ที่ค้นพบมากคือโรคเรื้อรัง NCDs (Non-Communicable Diseases) ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันสูง เบาหวานและโรคอ้วน เนื่องมาจากการใช้ชีวิตในพฤติกรรมที่ผิด ไม่ว่าจะเป็น

News 2
โลกแห่งการทำงานที่เปลี่ยนไปเชื่อมต่อและเน้นที่การรวมทักษะที่เพิ่มมูลค่าในยุคที่ HR ต้องการ ‘Level Up for the Future’ ในปี 2024

โลกแห่งการทำงานที่เปลี่ยนไปเชื่อมต่อและเน้นที่การรวมทักษะที่เพิ่มมูลค่าในยุคที่ HR ต้องการ ‘Level Up for the Future’ ในปี 2024   ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ได้รับเกียรติเป็น speaker ร่วมแชร์ประสบการใน Panel หัวข้อ Exclusive Insight

Final ปก Blog 28 2
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน IOD’S DIRECTOR BRIEFING 5/2023: TOPIC: TRANSFORMATION – FUTURE OF WORK, LEADING IN THE NEW POSSIBILITY

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน IOD’S DIRECTOR BRIEFING 5/2023: TOPIC: TRANSFORMATION – FUTURE OF WORK, LEADING IN THE NEW POSSIBILITY   ท่านใดสนใจสามารถร่วมลงทะเบียน IOD Member : ใช้ Member ID เป็น username

Event Cover 2
เชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน HCM Roundtable 3/2023 ในหัวข้อ Building Corporate Wellness – Lifestyle Modification for Better Health

เชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน HCM Roundtable 3/2023 ในหัวข้อ Building Corporate Wellness – Lifestyle Modification for Better Health ADGES ไปร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ในหัวข้อในหัวข้อ Building Corporate Wellness – Lifestyle Modification for Better

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?