News

15
Mindfulness as a Modern Organization Management Concept

ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ Founder and CEO ของทาง ADGES ได้รับเชิญจากหลักสูตร Executive MBA จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มาบรรยายให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฟังในหัวข้อเรื่อง Mindfulness as a Modern Organization Management Concept โดยได้มีการผู้ถึงหลักการของการเจริญสติ รวมถึงมุมมองทางวิทยาศาสตร์รวมถึงผลลัพธ์จากทฤษฎี Neuro Science ที่สะท้อนถึงผลลัพธ์จากการทดลองวิทยาศาสตร์อันเนื่องมาจากการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอ โดยเนื้อหาในการบรรยายังพูดถึงการนำเอาเรื่องหลักการการเจริญสติไปใช้ต่อยอดในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการสร้าง

ADGES News for Website
Inner Harmony – Health and Happiness Camp for Executive

ADGES รวมกับทาง Wellness Wecare จากบริษัท Mega Wecare ได้ร่วมกันจัด Workshop ในเรื่อง Health and Happiness สำหรับผู้บริหารในองค์กรโดยมีเข้าร่วมกิจกรรมกว่าสามสิบท่าน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการสร้างสมดุลแห่งความสุข ในเรื่องของความสุขได้ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ Founder and CEO ของทาง ADGES มาบรรยายพร้อมทั้งรวมทำกิจกรรมในเรื่องของ ความสุขจากภายในโดยการใช้เทคนิคในเรื่องของการเจริญสติ

17
Lego Robot for Team Development Workshop

ADGES ได้ร่วมออกแบบ Workshop สำหรับการพัฒนาทีม ร่วมถึงบทบาทของ High Performance Team โดยใช้กิจกรรม Lego Robot ให้กับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่นอกจากที่จะสนุก เสริมสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงประโยชน์ของการทำงานรวมกันแล้วทุกคนจะต้องมีส่วนในการประกอบหุ่นยนต์ และรวมบังคับหุ่นยนต์แล้ว ทีมยังต้องทำพันธกิจที่ได้วางไว้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมทุกคน ADGES เป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำเอาประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของทีมที่ได้วางไว้ เราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และสามารถเชื่อมโยงกับการทำงานเป็นทีมด้วยกัน สนใจการออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับองค์กรที่แท้จริงสามารถติดต่อเราได้ที่ Email :

13
การนำเอาหลักธรรมะมาใช้ในองค์กรธุรกิจโครงการ Bali Sanskrit International Bhikku Exchange Program 2024

โครงการ Balli Sanskrit International Bhikku Exchange Program 2024 มีจุดเริ่มมาตั้งแต่ท่าน Dali Lama องค์ประมุขทางสงฆ์ของธรรมศาลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศอินเดียได้เดินทางมาเยี่ยมท่านพุทธทาสที่สวนโมกข์ไชยยา และหลังจากนั้นก็มีความพยายามที่จะเชื่อมสายสัมพันธ์ของพระสงฆ์ในประเทศต่างๆซึ่งรวมถึง พระฆงส์สายทิเบต สายลังกา และทางด้านเถรวาทในไทย เพื่อสานสายสัมพันธ์ทางศาสนาและร่วมเรียนรู้ในเรื่องของงานทางศาสนาและงานทางด้านการเผยแพร่พุทธศาสนาให้กับฆราวาส ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO และ Founder ของทาง ADGES ได้มีโอกาสในการพูดแลกเปลี่ยนกับพระธรรมทูตกว่า

Event Cover 2
สวนโมกข์กรุงเทพฯ และ PMAT ขอเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมหลักสูตร “องค์กรรมณีย์” (Mindfulness Organization) รุ่นที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 ที่สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาวะการทำงานในปัจจุบันได้สร้างความทุกข์ให้แก่คนจำนวนมาก และผู้บริหารจำนวนมากก็ไม่ทราบว่าพฤติกรรมของตนเป็นต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับเพื่อนร่วมงาน และลูกน้องโดยไม่ได้ตั้งใจ ถ้าเราช่วยกันลดความทุกข์ ลดความกลัว และลดอุณหภูมิในองค์กรลงได้ จะช่วยสร้างพลังบวกให้องค์กร ซึ่งจะมีผลต่อ Productivity, Creativity, Innovation และ Agility ในองค์กรได้อย่างยั่งยืน สวนโมกข์กรุงเทพฯ และ PMAT ได้ร่วมกับ executive coach ชั้นนำของประเทศ โค้ชจิมมี่ – พจนารถ ซีบังเกิด

Bluepoint
Bluepoint Selected as 2024 Leadership Development Provider Watch List by Training Industry

Bluepoint Leadership Development ได้รับเลือกให้ติดอยู่ใน List ของบริษัทที่ทำ Leadership Development ที่น่าจับตามองประจำปี 2024 จาก Training Industry สื่อชั้นนำในการจัดอันดับผู้ให้การฝึกอบรมในระดับสากล นับว่า Bluepoint Leadership ได้อยู่ใน List อันทรงเกียรตินี้มาแล้วกว่า 13 ปี โดยผู้ที่จัดอันดับได้ให้เหตุผลที่ทาง Bluepoint Leadership

ADGES News for Website 1
Wellness Wecare และ ADGES ได้ร่วมมือกันในการร่วมสร้างองค์ความรู้ในเรื่อง Health & Happiness ผ่านกิจกรรม Inner Harmony Executive Camp ที่ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ขอเชิญผู้บริหารองค์กร มาร่วมสร้างความสุขทั้งกายและใจไปกับ INNER HARMONY WELLNESS CAMP แค้มป์สุขภาพแห่งการใช้ชีวิต (2วัน 1คืน) จะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์สุขภาพ เวลเนส วีแคร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี แค้มป์นี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารนั้นสามารถรับมือกับความเครียด และปรับตัวกับชีวิตที่เร่งรีบได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การทำงาน ให้ตนเองนั้นมีความพร้อมและสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้กับการบริหารงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยวิทยากรคุณภาพที่จะมาสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม คือ นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้อำนวยการและผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เวลเนส วีแคร์ และดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาผู้บริหารร่วมทั้งการนำเอาเรื่อง Mindfulness

ClickRobot
Power of Team – Inspiration Talk to Click Robot Franchise Team

Click Robot Engineering Learning Center เป็น franchise สัญชาติไทยที่เติบโตเร็วมาก ด้วย passion ของผู้ก่อตั้งนั้นก็คือครูโอและครูอ้อม จนทำให้ขยายสาขามามากกว่า 33 สาขาในปัจจุบัน ในโอกาสที่ทาง Click Robot ได้ร่วมประชุมแผนกลยุทธ์กับทาง Franchise Owners ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO และผู้ก่อตั้ง

ล้อมวงทัมม์
ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO และ Founder ของ ADGES ได้ร่วมวงสนทนาที่พุทธบริษัทจะลองมาระดมสมองแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อสร้างขบวนการศึกษาธรรมะและสร้างสรรค์องค์กรรมณีย์

ในการเสวนาในหัวข้อ ‘การศึกษาพระ_พุทธศาสนามีทางออก (ไม่รอแล้วนะ)’ รวมถึงประเด็นในเรื่อง การศึกษาพระพุทธศาสนาในอดีตถึงปัจจุบัน พุทธบริษัทมองเห็นอะไรบ้าง และทางออกของการศึกษาพระพุทธศาสนาว่าควรจะเป็นอย่างไรและเริ่มที่ไหน และควรทำอย่างไรบ้าง โดยมีพระผู้ใหญ่เช่น พระเทพเวที พระธรรมวชิราจารย์ พระครูเมธังกร และฆราวาสผู้มีความรู้ในกลุ่มต่างโดยรวมถึง ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช คุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล ตัวแทนจาก สสส. ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ วิทยากรและผู้ร่วมออกแบบหลักสูตร องค์กรรมณีย์ร่วมกับทาง

Organization Design
Organization Design Regional HR Workshop for the world leading pharma company

Singapore ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO และ Founder ของ ADGES ได้รับเชิญจากบริษัทยาชั้นนำของโลกเพื่อนำเสนอ Executive Workshop ในเรื่องของ Organization Design สำหรับ Regional Team และเป็นที่น่าดีใจว่า HR Expert จากเมืองไทยจะได้รับความไว้ใจในการนำเสนอความคิดในเรื่องของการออกแบบองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป ความสามารถทักษะใหม่ๆที่องค์กรต้องเร่งสร้าง ความถึงแนวทางในการออกแบบองค์กร ตามหลักสากลและ trend

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?