Strategic Self- Awareness Coaching Introduction

ADGES เป็นส่วนหนึ่งของ Hogan Coaching Network (HCN) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาที่มีความเป็นมืออาชีพ ได้รับการรับรอง และมีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงแต่ในสินค้าคงคลังของ Hogan เท่านั้น แต่ยังอยู่ในการฝึกสอนและการให้คำปรึกษาด้วย โดยเฉพาะในระดับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร

ด้วยการให้มุมมองที่เป็นกลางและมีประสบการณ์ โค้ชมืออาชีพสามารถช่วยผู้นำและศักยภาพสูงให้ประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นได้ โค้ชช่วยให้ผู้นำใช้ประโยชน์จากทักษะที่มีอยู่ พัฒนาทักษะใหม่เมื่อจำเป็น และระบุการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ

ADGES ได้ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศไทยและระดับภูมิภาคในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของเราในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือทักษะเฉพาะของเราในการดึงข้อมูลเชิงลึกและผลลัพธ์จากแต่ละเครื่องมือ เพื่อให้องค์กรมีหลักฐานและแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ขั้นตอนต่อไปที่องค์กรควรดำเนินการ

Strategic Self-Awareness Coaching เป็นการสร้างความตระหนักรู้เชิงกลยุทธ์ให้เกิดกับผู้ที่ถูกโค้ช โดยจำเป็นที่จะต้องอาศัยประกอบการของโค้ช รวมถึงการใช้เครื่องมือการประมินทางจิตวิทยาที่ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อการสะท้อนในเรื่องสำคัญสามเรื่องคือ 1. จุดแข็งจุดอ่อน และความถนัดของแต่ละบุคคล 2. พฤติกรรมที่แสดงออกมาในสถาวะกดดัน อันเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ประสิทธิภาพของบุคคลๆนั้น ลดน้อยลงไป 3. ค่านิยม คุณค่า และบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล

 

โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำมากลั่นกรองและนำมาใช้ผสมกับเทคนิคการทำโค้ชชิ่ง ผลลัพท์ที่ได้จะเป็นการช่วยให้ผู้ที่ถูกโค้ชเข้าใจถึงข้อมูลทางจิตวิทยาเชิงลึก รวมถึงความเข้าในรูปแบบของพฤติกรรม ข้อจำกัด และแนวทางในการสร้างความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการได้งานได้อย่างเหมาะสม

new gen 1

WHAT IS STRATEGIC COACHING?

เราส่วนมากชอบแนวคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของผลลัพธ์ที่มาจากการเปลี่ยนแปลง แต่เรามักจะไม่ชอบขบวนการที่มากับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถ้าเราถามคนส่วนมากว่า ถ้าเราต้องการจะลดนำ้หนักจะมีวิธีการทำอย่างไร ทุกคนทราบว่าถ้าจะทำการลดนำ้หนักคงหนี้ไม่พ้นคำแนะนำ 2-3 ข้อ นั้นก็คือ 1. ทานให้น้อย 2. ออกกำลังให้มาก 3. นอนหลับ พักผ่อนอย่างเหมาะสม แต่ด้วยความคิดที่ง่ายเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ กลับมีผู้ประสบความสำเร็จในการลดนำ้หนักเพิ่งส่วนน้อยเท่านั้นการใช้เทคนิคการโค้ชแบบปกติอาจจะใช้การถามคำถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หรือการปรับเปลี่ยนมุมมองในชีวิตเพื่อที่จะใช้ผู้ที่ถูกทำการโค้ชเกิดความเชื่อและเติมความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น แต่การนำเอาเรื่อง Strategic Self-Awareness จะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของ จุดแข็งที่จะถูกนำมาใช้ในแต่ละสถานการณ์ หรือจุดอ่อนที่เป็นส่วนที่เราจะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น หรือแม้แต่ค่านิยม (Value) แรงจูงใจ (Motivation) หรือความเชื่อส่วนตัวที่สามารถนำมาเป็นตัวเร่งหรือตัวปั่นทอนการเปลี่ยนแปลงก็ได้ แต่จริงที่สำคัญจริงๆแต่กลับไม่ค่อยมีการพูดถึงเท่าไร นั้นก็คือ ความเชื่อในเรื่องความกลัวในใจลึกๆ รวมถึงปฏิกิริยาที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะกำบังในการที่จะมุ่งมั่นและมั่นคงในการสร้างผลลัพธ์ที่อยากให้เป็นหรือเป็นเหตุผล เมื่อเราเห็นผู้นำทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Steve Jobs, Elon Mask เราต่างเห็นบุคลิกลักษณะในด้านบวก แต่ในขณะเดียวกันเราเองก็รับรู้บุคลิกลักษณะในด้านลบด้วยเช่นกัน ดังนั้นการใช้รู้แบบการโค้ชแบบ Strategic Self-Awareness จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง มากกว่าการอาศัยรูปแบบการโค้ชชิ่งตามปกติ รวมทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ (Self-Awareness) ให้เกิดขึ้นในตัวเรา ผลลัพธ์ที่ได้ได้สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรขนาดใหญ่ 100 อันดับทั่วโลกหรือองค์กรในระดับ Fortune 100 ที่กว่า 75% ได้ให้ความมั่นใจในการนำเอารูปแบบการสร้าง Strategic Self-Awareness ไปใช้
E Book Strategic Self awareness

Strategic Self-Awareness Coaching

คุณพร้อมที่จะลงทุนในพัฒนาการทางอาชีพของคุณหรือไม่? ติดต่อเราวันนี้เพื่อเริ่มต้นเส้นทางแห่งการสำรวจตนเองเชิงกลยุทธ์ ยกระดับทักษะความเป็นผู้นำของคุณ ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่ ความสำเร็จในอนาคตของคุณเริ่มต้นที่นี่! ติดต่อเราวันนี้เพื่อเริ่มต้นเลย!

NK HCN 1

LEADERSHIP COACH PROFILE

Hogan Assessment ได้ทำการอบรมให้กับผู้ใช้งานเครื่องมือ Hogan เป็นจำนวนมากกว่า 100,000 คนแต่มีแค่ 50 คนที่ Hogan Assessment ได้เชิญให้มาร่วมทดสอบความรู้ในการใช้เครื่องมืออย่าง Hogan รวมทั้งทักษะทางด้าน Coaching รวมถึงความรู้ความเข้าใจที่ฐานะที่ปรึกษาองค์กรเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ Hogan Coaching Network ซึ่ง CEO ของทาง ADGES ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ เป็นคนไทยเพียงคนเดียวและเป็นคนเอเชียในจำนวนสามคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Hogan Coaching Network

HOGAN COACHING NETWORK (HCN)

The Hogan Coaching Network (HCN) เป็นกลุ่มของโค้ชและที่ปรึกษามืออาชีพ ที่มีประสบการณ์และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาเครื่องมืออย่าง Hogan Assessment ไปใช้ในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

HOGAN EXTENDED COACHING OPTIONS

Extended Coaching

For mid-level, executive-level, and executive-level high potential leaders

For mid-level, executive-level, and executive-level high potential leaders

เป็นการทำ Coaching โดยใช้เวลาตั้งแต่ 3-12 เดือน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเชิงกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลในเรื่องของแบบประเมินนทางจิตวิทยารวมทั้งการใช้ข้อมูล 360 องศา เพื่อสะท้อนถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดย Coach จะทำการสร้างเป้าหมายในการพัฒนาทั้งในเรื่องทักษะรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีขึ้น

 

High Potential Coaching

For mid-level high potential leaders

เป็นการทำ Coaching โดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ในการสร้าง Coaching Dialog กับกลุ่ม Talent ขององค์กร โดยใช้ของมูลในส่วนของแบบประเมินทางจิตวิทยารวมทั้งข้อมูลอย่าง 360 องศา เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของบุคลิกลักษณะและมุมมอง (Reputation) ที่ผู้อื่นมีต่อ Talent เพื่อสร้างแนการพัฒนาเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในองค์กรและงานที่รับผิดชอบ

 

For mid- and executive-level leaders in a new position at current or new company

Hogan’s Onboarding Coaching ถูกออกแบบมาให้ช่วยผู้บริหารในองค์กรได้สามารถปรับตัวให้เข้ากับตำแหน่งใหม่ที่เพิ่งได้รับ รับถึงการรับมือกับสภาพความกดดันที่มีมาจากตำแหน่ง ทีมงาน รวมถึงองค์กร Coach จะรวมทำงานโดยใช้เวลประมาณ 6 เดือนในการสร้างเป้าหมายในการปรับตัวเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ รวมถึงการเน้นย้ำในเรื่องของจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่มองข้าม รวมถึงพฤติกรรมอันไม่พึ่งประสงค์ที่มาจากสถานการณ์ที่กดดัน รวมถึงทักษะใหม่ที่ต้องการพัฒนา

COACHING FOR TEAM
KEY BENEFITS OF WORKING WITH ADGES EXECUTIVE COACHING SERVICES

ทักษะในเรื่องการโค้ชเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อผู้นำและผู้บริหารในองค์กรในทุกระดับชั้น ผู้บริหารไม่ใช่แค่สร้างผลลัพธ์ตามที่ได้รับมอบหมายมาเท่านั้นแต่ยังต้องสามารถสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับบุคคลและทีมงานที่เกี่ยวข้อง กว่าหกปีที่ทาง ADGES ได้เป็นพันธมิตรกับทาง Bluepoint Leadership และได้ร่วมกันส่งมอบการเรียนรู้เรื่อง Leader As Coach ทั้งในรูปแบบของ Face to Face และ Virturl Workshop ให้กับองค์กรชั้นนำทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น GE AMEX Qualtric และบริษัทชั้นนำอีกมากมาย โดยได้รับผลตอบรับที่อยู่ในระดับสูงสุดรวมถึงได้รับการประเมินประสิทธิภาพของ Workshop ที่สูงกว่า 98% เลยทีเดียว

COACHING PROGRAMS THAT FIT YOUR SPECIFIC NEEDS

ไม่ว่าองค์กรของลูกค้าจะต้องการที่จะให้ Coach ที่มีประสบการณ์ที่สูงจากภายนอกให้เข้ามาช่วยผู้บริหารในองค์กร หรือเป็นการจัดการอบรมและ Workshop เพื่อให้คนในองค์กรรวมถึงผู้บริหารและพนักงานได้เรียนรู้ทักษะการเป็น Coach โดยใช้เครื่องมือและแนวคิดที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง องค์กรเหล่านั้นต่างทำงานร่วมกับ Bluepoint Leadership ที่มีทีมของ Coach ที่มีประสบการณ์และทักษะที่สูงจากทั่วโลก โดย Program ของ Bluepoint Leadership สร้างความแตกต่างในเรื่องของ

 

1. สร้างผลลัพธ์จากการ Coach อย่างรวดเร็ว

2. การสร้างผลกระทบในระดับบุคคล

3. การสร้างทักษะการ Coach ให้กับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

4. การประเมินทักษะและพฤติกรรมการเป็น Coach ของผู้เรียน

5. การเรียนรู้เรื่อง Coaching ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

LAC cover 3D

LEADER AS COACH PROGRAM

หลักสูตรอย่าง Leader As Coach ของ Bluepoint Leadership เป็นหลักสูตรการ Coach ที่ดีหลักสูตรหนึ่งของโลก โดยได้รับการยืนยันจากองค์กรชั้นนำในระดับ Fortune 500 มาอย่างมากมาย โดยมีจุดเด่นในเรื่อง การสร้างความมีส่วนร่วมของผู้เรียนรวมถึงผลลัพธ์จากการเรียนที่สามารถนำไปปรับใช้และเห็นผลได้เลย โดยรูปแบบในการเรียนรู้สามารถนำเสนอผ่านการทำ Workshop หนึ่งวัน หรือสองวัน หรืออาจจะเป็นการทำในรูปแบบ Virtual Class ก็ได้

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของหลักสูตร Leader As Coach ก็คือการใช้แบบประเมิน 360 องศาที่ถูกออกแบบเฉพาะในการเรียนเรื่อง Coaching ซึ่งมีข้อมูลทางสถิติจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่ถูกนำมาใช้เปรียบเทียบเพื่อแสดงผลลัพธ์ในเรื่องของจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียนในหลักสูตร เพื่อสามารถที่จะสร้างแนวทางการพัฒนาในเรื่องของการเป็น Coach ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนทุกคน โดยตัวอย่างของแบบประเมิน Leaders As Coach 360 สามารถ Download ได้ที่ LINK

PCC cover 3D

THE POWERFUL COACHING CONVERSATION

หลักสูตร The Powerful Coaching Conversation เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้เวลาแค่ครึ่งวันหรือหนึ่งวันในการสร้างองค์ความรู้เรื่อง Coaching รวมถึงการได้ลองนำเรื่องความรู้และแนวคิดในเรื่อง Coaching เพื่อนำไปปฏิบัติจริง Workshop ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายกับผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์กรที่ยังไม่เคยเรียนรู้แนวคิดในการทำ Coaching มาก่อน รายละเอียดของหลักสูตรสามารถ Download ได้ที่ LINK 

ELAC cover 3D

EXECUTIVE LEADER AS COACH

หลักสูตร Executive Leader As Coach เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นในะเรื่องการนำเสนอแนวคิดของการเป็น Executive Coach ภายในองค์กร รวมถึงการนำเอาทักษะของการเป็น Executive Coach มาใช้ในองค์กรเพื่อให้เห็นผลลัพธ์อย่างแท้จริง

COACHING – MICRO ELEARNING

ทุกหลักสูตรของการเรียนรู้กับทาง ADGES จะมี Virtual Class ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้เรียนสามารถกลับมาดูเนื้อหาในหลักสูตร รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่ทางระบบจะส่ง Assignment รวมถึงบทความและองค์ความรู้มาให้ผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยหนึ่งในบริษัทในเครือของ ADGES นั้นก็คือบริษัท Alternate Plus จะเป็นผู้ดูแลระบบ Learning Management System ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นที่จะจบลงเมื่อ Workshop เสร็จสิ้นลง

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.