Leader As Coach คุณอยากจะเป็นหัวหน้าที่ได้รับการจดจำไปตลอดไหม

เวิร์คช็อป Leader As Coach คือหลักสูตรฝึกผู้นำให้เป็นโค้ชที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทุกปีผู้นำหลายพันคนจากองค์กรทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมเลือกที่จะเรียนรู้หลักสูตรนี้ เพื่อช่วยให้พวกเขากลายเป็นกุญแจสำคัญในองค์กร ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในทีมสูงสุด เวิร์คช็อปนี้จะให้ประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งออกแบบมาสำหรับหัวหน้าทีมและผู้นำที่ต้องการใช้การโค้ชมาเป็นทักษะในการสื่อสารกับทีม เพื่อให้หัวหน้าเป็นบุคคลที่ลูกทีมเชื่อถือและต้องการรับการโค้ชอย่างแท้จริง หลักสูตรนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในทีม และการฝึกฝนการโค้ชแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำการโค้ชไปใช้ได้จริงทันทีหลังจบหลักสูตร 

 • ได้รับแนวทางการโค้ชที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทันที 
 • ฝึกฝนการโค้ชในการสนทนาแบบเรียลไทม์
 • เพิ่มศักยภาพของการโค้ชโดยเน้นสิ่งที่คู่สนทนาให้คุณค่า
 • เรียนรู้วิธีเริ่มต้นและวิธีการโค้ช โดยใช้ “ชุด 60 คำถามสำหรับการโค้ช” เป็นแนวทางการตั้งคำถามในเซสชั่นของการโค้ช
 • ทำแผนพัฒนาส่วนบุคคลที่มีเป้าหมายเพื่อให้กลายเป็นผู้นำที่เป็นโค้ชจริงๆ
 • เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านการโค้ช
 • ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของตัวบุคคลให้ดียิ่งขึ้น
 • สร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งองค์กร 
ทฤษฎี 3C (THE THREE C COACHING)

ทฤษฎี 3C บอกถึงสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำในการโค้ชได้แก่: Character, Connection และ Conversation ผู้นำจำเป็นต้องพัฒนาในสิ่งเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโค้ช ในเวิร์คช็อป Leader As Coach ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนทฤษฎี เจาะลึกในมิติของทั้งสามด้านและได้รับประสบการณ์การโค้ชจากสิ่งที่คู่สนทนาให้คุณค่า 

 

โค้ชที่ดี คือโค้ชที่มี Character ที่ดี พวกเขารู้จักตัวเองดี มีความมั่นใจในบทบาทของตนในฐานะโค้ช และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของลูกทีมที่ตนเป็นผู้นำ ในระหว่างเวิร์คช็อปนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้สำรวจ Character ของตนเอง จากการโค้ชและฟีดแบค ผู้เข้าร่วมมีโอกาสที่จะประเมินค่านิยม แรงจูงใจ พรสวรรค์ และความตั้งใจของตนเอง และนำปัจจัยเหล่านี้มาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่มีอิทธิพลต่อการโค้ชของตนเอง เพื่อนำมาใช้ในการสร้าง Connection และ Conversation แบบโค้ชในทีม 

 • แนะนำการโค้ช และความท้าทายของผู้นำในปัจจุบัน 
 • ทฤษฎี 3C 
 • ประสบการณ์การโค้ชที่ดีที่สุด 
 • มุมมองการโค้ช 
 • ทำไมต้องเป็นโค้ช? 
 • เครื่องมือการโค้ช #1: “ชุด 60 คำถามสำหรับการโค้ช” 
 • ฝึกฝนการโค้ช #1: ความท้าทายและโอกาสในการเป็นผู้นำ 
 • ผลลัพธ์จากการโค้ช 
 • การโค้ชในทางปฏิบัติ 
 • Character ของโค้ช: การได้รับสิทธิ์ในการเป็นโค้ช, การโค้ชโดยเน้นการให้คุณค่า 
 • ฝึกฝนการโค้ช #2: ความท้าทายกับการให้คุณค่า 
 • Connection: การเชื่อมต่อจากภายในสู่ภายนอก: การแสดงออก การมีสติ และการฟังอย่างลึกซึ้ง, พลังแห่งความชื่นชม: “จุดแข็งในการโค้ชตามธรรมชาติ” 
 • Conversation แบบโค้ช: การเผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์, การสนทนาแบบโค้ช 
 • สรุปประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญ

วันที่หนึ่ง 

 • แนะนำการโค้ช และความท้าทายของผู้นำในปัจจุบัน 
 • มุมมองการโค้ช 
 • เครื่องมือการโค้ช #1: “ชุด 60 คำถามสำหรับการโค้ช” 
 • ฝึกฝนการโค้ชแบบเรียลไทม์ #1 
 • ผลลัพธ์จากการโค้ช 
 • Character ของโค้ช: “ฉันจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นโค้ชได้อย่างไร” 
 • พลังของการฟีดแบค 
 • การโค้ชโดยเน้นการให้คุณค่า 
 • ฝึกฝนการโค้ชแบบเรียลไทม์ #2 
 • สรุปประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญและการมอบหมายงาน

วันที่สอง 

 • Connection: “ฉันจะสร้างการโค้ชที่เชื่อถือได้อย่างไร” 
 • แนวทางการโค้ชที่เน้นจุดแข็ง 
 • เครื่องมือการโค้ช #2: วิธีการโค้ช 
 • ฝึกฝนการโค้ชแบบเรียลไทม์ #3 
 • การบรรยายและการโค้ช 
 • Conversation: “ฉันจะมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่กระตุ้นการเรียนรู้ การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร” 
 • การสนทนาแบบโค้ชในที่ทำงาน 
 • การเผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์ 
 • ฝึกฝนการโค้ชแบบเรียลไทม์ #4 
 • สรุปประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญ 

OUR CLIENTS REFERENCES ARE INCLUDED:

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

Get Your Brochure

LAC Brochure Free Download