The Leader Within

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในฐานะผู้นำ แทนที่จะเพียงแต่ศึกษาแนวทางปฏิบัติของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ เวิร์คช็อปนี้พาผู้เข้าร่วมเข้าไปรู้จักโลกภายในของตน พวกเขาจะเรียนรู้ที่จะใช้พลังของอารมณ์และรู้จักอารมณ์ของตน และค้นพบว่าความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำเป็นตัวกำหนดความสามารถของผู้นำในการโน้มน้าวผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร พวกเขาจะเรียนรู้ที่จะรับรู้อารมณ์ของตนเองในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่หลากหลาย และตอบสนองต่ออารมณ์เหล่านี้ในรูปแบบที่สามารถเสริมสร้างความเป็นผู้นำ ตระหนักถึงอารมณ์ของผู้อื่น และเป็นพลังเชิงบวกภายในองค์กร

tlw cover 3d 255x348 2

เวิร์คช็อปเริ่มต้นด้วยกาทำรกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้สร้างสรรค์เรื่องราวความเป็นผู้นำของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นไปที่ประสบการณ์หรือเหตุการณ์สำคัญที่พวกเขาได้เรียนรู้มาทั้งในด้านอาชีพและชีวิตของตน โดยเรื่องราวและประสบการณ์เหล่านี้จะกลายเป็นส่วนสำคัญของเวิร์คช็อป เนื่องจากผู้เข้าร่วมจะได้ใช้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นผู้นำต่อไป 

เวิร์คช็อปนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริงสำหรับผู้นำทุกระดับ แต่จะน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่กำลังจะมีความรับผิดชอบและจะมีขอบเขตความเป็นผู้นำที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ความรู้ที่ได้รับตลอดจนแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขั้นสูง ทำให้ผู้เข้าร่วมมีฐานที่มั่นคงสำหรับความคิดริเริ่มด้านการพัฒนาอื่นๆ ทั้งหมด พูดง่ายๆ ก็คือ ผู้เข้าร่วมจะรู้จักตัวเองดีขึ้น จัดการตัวเองได้ดีขึ้น เชื่อมต่อกับผู้อื่นได้ดีขึ้น และมีอิทธิพลต่อผู้อื่นได้ดีขึ้น ซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่ นี่จะเป็นหนึ่งในประสบการณ์การเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในอาชีพการเป็นผู้นำของพวกเขา 

ผู้เข้าร่วมจะสามารถ: 

ผู้เข้าร่วมจะเรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำของตนได้อย่างง่ายดาย และจะได้รับการชี้นำผ่านแบบประเมินตนเองและฟีดแบคจากผู้อื่น โดยแต่ละคนจะได้รับความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อในรูปแบบของการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำ (LEQ/360) โดยข้อมูลจะนำมาวิเคราะห์ในสี่ด้านต่อไปนี้: 

 

1. ความตระหนักรู้ในตนเอง: ตระหนักรู้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้น ความเข้าใจในบุคลิกเฉพาะตัวของตนเอง และรู้ถึงเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์

2. การควบคุมตนเอง: ควบคุมอารมณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก

3. การเชื่อมโยงความเป็นผู้นำ: ทำความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างแท้จริง และให้บริการผู้อื่นในขณะที่อยู่ในบทบาทผู้นำ

4. การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น: สร้างการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตขององค์กร ถ่ายทอดความรู้สึกมั่นใจของตนเองและผู้อื่น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในองค์กร

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีพัฒนาความสามารถของตนในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่นในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทีม และองค์กรผ่านกิจกรรมเชิงประสบการณ์ การบรรยาย และการอภิปรายกลุ่ม 

 • บทเรียนในการเป็นผู้นำ
 • ผู้นำที่ทรงพลังทางอารมณ์
 • ความตระหนักรู้ในตนเอง: ลักษณะเฉพาะตัว
 • การควบคุมตนเอง: 10 อุปสรรคของผู้นำ
 • การเชื่อมโยงของผู้นำ: ในรองเท้าของพวกเขา
 • การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น: แรงบันดาลใจ – คำที่สร้างความแตกต่าง
 • สรุปและวางแผนปฏิบัติ 

วันที่ 1

 • รางวัลของการเป็นผู้นำองค์กร
 • เรื่องราวความเป็นผู้นำ…จนถึงปัจจุบัน
 • แนวทางปฏิบัติของผู้นำที่แตกต่าง
 • ผู้นำที่ทรงพลังทางอารมณ์
 • แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำ (LEQ/360)
 • ความตระหนักรู้ในตนเอง
 • การควบคุมตนเอง
 • การเชื่อมโยงของผู้นำ
 • สรุปบทเรียน
 • (การบ้าน: 1. เรื่องราวความเป็นผู้นำของฉัน 2. การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น) 

วันที่สอง 

 • การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น
 • การสร้างความเป็นผู้นำที่ทรงพลัง
 • จำลองการได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้นำ
 • จำลองการได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้นำ (ต่อ)
 • สรุป วางแผนปฏิบัติ และตั้งเป้าหมาย 

 

OUR CLIENTS REFERENCES ARE INCLUDED:

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

Get Your Brochure

Leader Form Within Brochure Free Download