ADGES

72

Leadership Code 360แบบประเมิน 360 เร่งผลลัพธ์ สร้างผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

Leadership Code เป็นทฤษฎีที่เกิดจากการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทั่วโลก นอกจากการดูจากทักษะความสามารถที่มีมากมายแล้ว เราได้รวบรวมกรอบตามบริบทของผู้นำออกมาได้โดย ผู้นำต้องทำความซับซ้อนให้กลายเป็นความเรียบง่าย ทำสิ่งธรรมดาให้มีความหมาย และสามารถทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นสิ่เกิดขึ้นได้จริง 

Build the next generation

นำที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือทักษะความสามารถสากลที่สามารถนำไปใช้กับผู้นำทุกคน ส่วนที่สองคือการสร้างความแตกต่าง ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลและองค์กร 

  1. Leadership Code เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำทุกคนต้องรู้และทำเพื่อให้มีประสิทธิผลมากที่สุด งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าผู้นำทุกคนที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ 60-70% นั้นมีสิ่งที่เหมือนกันคือ 5โดเมนของ Leadership Code ได้แก่ Strategist, Executor, Talent Manager, Human Capital Developer, และ Personal Proficiency
  2. สิ่งที่สร้างความแตกต่างเฉพาะตัว สิ่งเหล่านี้คือคุณลักษณะที่ทำให้ผู้นำของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กร เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ ซึ่งดีที่สุดในสายตาของลูกค้าของคุณ เป็นสิ่งที่ควรจะมีและเกิดขึ้นจริงทั้งต่อลูกค้าและพนักงาน ผ่านพฤติกรรมของผู้นำ

 

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

ผมเชื่อว่า โซลูชันการให้คำปรึกษาและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดควรได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก 3 เสาหลัก:

1. กระบวนการคิดและโซลูชั่นฐานการวิจัยระดับโลก
2. ปฏิบัติได้จริงผ่านการทดสอบกาลเวลาและการทดสอบขององค์กรชั้นนำ
3. ด้วยข้อมูลเชิงลึก การมีส่วนร่วมแต่ละครั้งจะแตกต่างกัน และความสำเร็จขึ้นอยู่กับความเข้าใจลูกค้าแต่ละรายและวัฒนธรรมการดำเนินงานของพวกเขา

Staff 4
ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ
Founder & CEO, ADGES

Our clients references are included:

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?