ADGES

https elements.envato.com workshop portrait and businessman with a tablet in CXDQMPR

Hogan Assessmentศาสตร์แห่งบุคลิกภาพ

เราประเมินประสิทธิภาพของคนในที่ทำงาน พูดง่ายๆ ก็คือ เรารู้ว่าผู้คนประพฤติตนอย่างไรและทำไม เรารู้ว่าบุคลากรเหมาะสมกับองค์กรหรือไม่ พวกเขามีคุณสมบัติตรงตามเนื้องานหรือไม่ และพวกเขาจะมีวิธีการทำงานอย่างไร แบบประเมินของเราจะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามสำคัญสามข้อดังนี้: 

  1. จริงๆแล้วผู้คนต้องการอะไร? – การทำความเข้าใจสิ่งที่พนักงานให้คุณค่าเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างพนักงานที่มีส่วนร่วมและมีแรงบันดาลใจ
  2. พวกเขาจะได้สิ่งที่ต้องการได้อย่างไร? – ลักษณะบุคลิกภาพด้านดีทั่วไปในชีวิตประจำวัน จะบอกได้ถึงความสำเร็จในอาชีพ ความสัมพันธ์ การศึกษา และชีวิต
  3. อะไรที่จะขวางทางพวกเขา? – เมื่อผู้คนไม่รู้จักตนเอง จากจุดแข็งอาจกลายเป็นจุดอ่อนได้ หากเขาไม่รู้ถึงบุคลิกภาพด้านมืดของเขา ก็อาจทำให้เส้นทางอาชีพการงานมีอุปสรรคได้
bright dark inside

แนวทางการประเมินบุคลิกภาพของ Hogan จะครอบคลุมการให้ข้อมูลเชิงลึกและรายละเอียดที่จำเป็นในการสรรหาพนักงานที่เหมาะสม ระบุและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ และสร้างผู้นำที่ดีขึ้นมาได้ ด้วยการใช้ศาสตร์แห่งบุคลิกภาพ เราสามารถช่วยคุณบริหารจัดการ talent ได้ แบบประเมินทั่วไปไม่ได้รับการควบคุมและทดสอบที่ได้มาตรฐาน จึงมีแบบประเมินมากมายในท้องตลาดที่ขาดรากฐานทางไซโครเมทริกที่ดี Hogan Assessment มีชื่อเสียงในด้านการใช้งานได้จริง มีความถูกต้องแม่นยำสูง และที่สำคัญเรามีประสบการณ์มานานหลายทศวรรษ 

1. ใช้งานได้จริง – แบบประเมินของเราคาดการณ์ผลการปฏิบัติงานจากพื้นฐานทางทฤษฎี เราประเมินคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพในเชิงธุรกิจซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จในอาชีพการงาน

2. มีความถูกต้องแม่นยำสูง – ความถูกต้องในการคาดการณ์สำคัญมาก แบบประเมินของเราจะบอกถึงข้อมูลที่มีความสำคัญต่อลูกค้า โดยความถูกต้องทั้งหมดของเราได้รับการยืนยันจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ งานวิจัยทางเทคนิค และวารสารระดับมืออาชีพ

3. ประสบการณ์ยาวนานHogan Assessment ได้ทำการประเมินผู้ใหญ่วัยทำงานหลายล้านคนและมีคลังงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ความถูกต้องหลายร้อยรายการในโลก ซึ่งทำให้เห็นว่าแบบประเมินของเราคาดการณ์ประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

ผมเชื่อว่า โซลูชันการให้คำปรึกษาและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดควรได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก 3 เสาหลัก:

1. กระบวนการคิดและโซลูชั่นฐานการวิจัยระดับโลก
2. ปฏิบัติได้จริงผ่านการทดสอบกาลเวลาและการทดสอบขององค์กรชั้นนำ
3. ด้วยข้อมูลเชิงลึก การมีส่วนร่วมแต่ละครั้งจะแตกต่างกัน และความสำเร็จขึ้นอยู่กับความเข้าใจลูกค้าแต่ละรายและวัฒนธรรมการดำเนินงานของพวกเขา

Staff 4
ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ
Founder & CEO, ADGES

Our clients references are included:

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?