about us

About dr.nattavut
Dr.Nattavut Kulnides Founder & CEO

My Vision

เป้าประสงค์หลักของ ADGES คือ เราเชื่อในศักยภาพของบุคคล ทีมงาน และองค์กร หน้าที่ของเราคือการดึงเอาศักยภาพสูงสุดของบุคลากรออกมาเพื่อตอบโจทย์ขององค์กร

จากประสบการณ์ในการทำงานของเรา เราเชื่อว่าในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึงเป้าประสงค์สูงสุดขององค์กรADGES จำเป็นที่ต้องให้การบริการในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรและทีม ผ่านขบวนการทำงานสามอย่างคือ

1. องค์ความรู้และขบวนการในการให้การบริการของเราต้องเป็นระบบ World-Class

2. เราจะต้องผสมผสานกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กร

3. ผลลัพธ์จากการทำงานของเรา จะต้องส่งผลลัพธ์ให้กับองค์กรและสามารถวัดผลได้

ตลอดระยะเวลาในการทำงานมาอย่างยาวนาน ADGES เป็นพันธมิตรให้กับองค์กรลูกค้าของเรา รวมถึงชุมชน และที่สำคัญผลกระทบต่อบุคคลที่เราได้รับเกียรติที่ได้ร่วมทำงาน เราชื่อว่าเรามี IDEA ที่ส่งให้เกิด ACTION และสุดท้ายทำให้เราได้เห็น RESULT ซึ่งเราถือว่าเป็นตัววัดความสำเร็จของเราที่ดีที่สุด

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

Company overview

ADGES เริ่มต้นขึ้นในปี 2013 ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า เพื่อที่จะขยายศักยภาพของบุคคล ทีม และองค์กร ให้สูงสุด องค์กรเหล่านั้นต้องแสวงหาโซลูชันหลากหลายสาขาที่ครอบคลุม: ที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล การเรียนรู้และพัฒนา การใช้การประเมินที่เชื่อถือได้ และการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัล

 

ด้วยชื่อเสียงด้านคุณภาพที่ไร้ข้อกังขาเพื่อสร้างความพึงพอใจและความสำเร็จให้กับลูกค้า เราจึงผสานความร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก สถาบันการเรียนรู้ ผู้ให้บริการประเมิน และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยี เป้าหมายของเราคือการบูรณาการโซลูชันที่ราบรื่นเพื่อส่งมอบสิ่งที่เราสัญญาไว้ นั่นคือ “การขยายศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้สูงสุด”

ADGES เริ่มต้นอย่างสุภาพในปี 2013 และได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันด้านทุนมนุษย์แบบครบวงจรชั้นนำในภูมิภาค ADGES ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกเพื่อส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับบริษัท Fortune 100 จำนวนมาก รวมถึงบริษัทชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Our mission

เราดำรงอยู่และมุ่งมั่นสร้างผลกระทบผ่านโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคล:

  • เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้สูงสุด ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล สมาชิกทุกคนในทีม และทุกองค์กร
  • เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้นผ่านการทำงานร่วมกับผู้นำในแต่ละสาขาและองค์กรชั้นนำ
  • เพื่อส่งเสริมผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่ความคิดเห็นเชิงลึกของเราให้สาธารณชนได้รับทราบ

How we work

cornerstore 0218 1

Ready to maximize your human capital potentials.