หลักสูตรองค์กรรมณีย์: MINDFULNESS ORGANIZATION รุ่นที่ 6

Event Cover 2 4
  • 29/02/2024 - 02/03/2024
  • 09.00-17.00
  • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพ
  • 095-042-9327
สวนโมกข์กรุงเทพ และ PMAT ขอเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมหลักสูตร “องค์กรรมณีย์” (Mindfulness Organization) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2567 ที่สวนโมกข์ กรุงเทพ
เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาวะการทำงานในปัจจุบันได้สร้างความทุกข์ให้แก่คนจำนวนมาก และผู้บริหารจำนวนมากก็ไม่ทราบว่าพฤติกรรมของตนเป็นต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับเพื่อนร่วมงาน และลูกน้องโดยไม่ได้ตั้งใจ
 
ถ้าเราช่วยกันลดความทุกข์ ลดความกลัว และลดอุณหภูมิในองค์กรลงได้ จะช่วยสร้างพลังบวกให้องค์กร ซึ่งจะมีผลต่อ Productivity, Creativity, Innovation และ Agility ในองค์กรได้อย่างยั่งยืน
 
สวนโมกข์กรุงเทพและ PMAT ได้ร่วมกับ Executive coach ชั้นนำของประเทศ โค้ชจิมมี่ – พจนารถ ซีบังเกิด , ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ และ ครูดล – ธนวัชร์ เกตน์วิมุต” (ครูสมาธิ ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา) ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยใช้หลักของ “สติ” หรือ Mindfulness เข้าไปสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง สร้างภาวะความเป็นผู้นำ สร้างวัฒนธรรมองค์กร และการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะใช้หลักของสติสร้างความรมณีย์และพลังบวกให้กับองค์กร
 
รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สวนโมกข์กรุงเทพ เพื่อนำไปสร้างสรรค์สังคมรมณีย์ผ่านกิจกรรมอื่นๆ ของสวนโมกข์กรุงเทพต่อไป
 
Download รายละเอียดหลักสูตร https://drive.google.com/…/1nlfG1DYyOpLGE…
 
slice2
419589138 787464480085068 406281867272436824 n
419587143 787464353418414 3032422062294074629 n
419608283 787464446751738 5813091050035622948 n