หลักสูตรองค์กรรมณีย์: MINDFULNESS ORGANIZATION รุ่นที่ 7

Event Cover 2
 • 10/06/2024 - 12/06/2024
 • 09.00-17.00
 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพ
 • 095-042-9327
 

สวนโมกข์กรุงเทพฯ และ PMAT ขอเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมหลักสูตร “องค์กรรมณีย์” (Mindfulness Organization) รุ่นที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 ที่สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

…………..

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาวะการทำงานในปัจจุบันได้สร้างความทุกข์ให้แก่คนจำนวนมาก และผู้บริหารจำนวนมากก็ไม่ทราบว่าพฤติกรรมของตนเป็นต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับเพื่อนร่วมงาน และลูกน้องโดยไม่ได้ตั้งใจ

 

ถ้าเราช่วยกันลดความทุกข์ ลดความกลัว และลดอุณหภูมิในองค์กรลงได้ จะช่วยสร้างพลังบวกให้องค์กร ซึ่งจะมีผลต่อ Productivity, Creativity, Innovation และ Agility ในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

สวนโมกข์กรุงเทพฯ และ PMAT ได้ร่วมกับ executive coach ชั้นนำของประเทศ โค้ชจิมมี่ – พจนารถ ซีบังเกิด , ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ และ ครูดล – ธนวัชร์ เกตน์วิมุต” (ครูสมาธิ ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา) ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยใช้หลักของ “สติ” หรือ Mindfulness เข้าไปสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง สร้างภาวะความเป็นผู้นำ สร้างวัฒนธรรมองค์กร และการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะใช้หลักของสติสร้างความรมณีย์และพลังบวกให้กับองค์กร

 

รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สวนโมกข์กรุงเทพฯ เพื่อนำไปสร้างสรรค์สังคมรมณีย์ผ่านกิจกรรมอื่นๆ ของสวนโมกข์กรุงเทพฯ ต่อไป

Download รายละเอียดหลักสูตร
https://drive.google.com/drive/folders/1Xv_LcM6VAb7elT2EU2fLF3x4gzmBB_cF?usp=sharing

รุ่นที่ 7 page 0002 0
รุ่นที่ 7 page 0003 0
รุ่นที่ 7 page 0004 0
รุ่นที่ 7 page 0005 0

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

company events

Power of Passion
 • 02/05/2024
 • 13.30-16.00
 • Anantara Siam Bangkok Hotel, Ballroom 1330-1600
Inner Harmony Camp
 • 10/05/2024
 • 09.00-17.00
 • ณ ศูนย์สุขภาพ เวลเนส วีแคร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
หลักสูตรองค์กรรมณีย์: MINDFULNESS ORGANIZATION รุ่นที่ 7
 • 10/06/2024
 • 09.00-17.00
 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพ

This workshop helps us to have self awareness, understand others and know how to approach others and better collaboration across team.

Chadsawan Thanomsingha
Country Leader, Becton Dickinson (Thailand) Ltd.