ร่วมเดินทางส่งมอบความคิด ชาร์ทพลังบวก ผ่านประสบการณ์ใช้ชีวิตเรียบง่ายธรรมดา

1 1 2
 • 31/08/2023
 • 14.00-16.00
 • Microsoft Team Meeting

u0e02u0e2du0e40u0e0au0e34u0e0du0e0au0e27u0e19 u0e1cu0e39u0e49u0e17u0e35u0e48u0e2au0e19u0e43u0e08u0e40u0e02u0e49u0e32u0e23u0e48u0e27u0e21 CuriousTalk59th u0e23u0e48u0e27u0e21u0e40u0e14u0e34u0e19u0e17u0e32u0e07u0e2au0e48u0e07u0e21u0e2du0e1au0e04u0e27u0e32u0e21u0e04u0e34u0e14 u0e0au0e32u0e23u0e4cu0e17u0e1eu0e25u0e31u0e07u0e1au0e27u0e01 u0e1cu0e48u0e32u0e19u0e1bu0e23u0e30u0e2au0e1au0e01u0e32u0e23u0e13u0e4cu0e43u0e0au0e49u0e0au0e35u0e27u0e34u0e15u0e40u0e23u0e35u0e22u0e1au0e07u0e48u0e32u0e22u0e18u0e23u0e23u0e21u0e14u0e32 u0e42u0e14u0e22u0e1cu0e39u0e49u0e1au0e23u0e23u0e22u0e32u0e22u0e43u0e19u0e07u0e32u0e19u0e04u0e23u0e31u0e49u0e07u0e19u0e35u0e49u0e04u0e37u0e2d u0e14u0e23.u0e13u0e31u0e10u0e27u0e38u0e12u0e34 u0e01u0e38u0e25u0e19u0e34u0e40u0e17u0e28 u0e0bu0e36u0e48u0e07u0e40u0e1bu0e47u0e19u0e1cu0e39u0e49u0e40u0e0au0e35u0e48u0e22u0e27u0e0au0e32u0e0du0e43u0e19u0e40u0e23u0e37u0e48u0e2du0e07u0e02u0e2du0e07 Mindfulness u0e41u0e25u0e30u0e40u0e17u0e04u0e19u0e34u0e04u0e15u0e48u0e32u0e07 u0e46 u0e43u0e19u0e01u0e32u0e23u0e1eu0e31u0e12u0e19u0e32u0e2au0e15u0e34u0e1bu0e31u0e0du0e0du0e32u0e41u0e25u0e30u0e04u0e27u0e32u0e21u0e21u0e31u0e48u0e19u0e04u0e07u0e43u0e08u0e43u0e19u0e0au0e35u0e27u0e34u0e15u0e1bu0e23u0e30u0e08u0e33u0e27u0e31u0e19 u0e17u0e35u0e48u0e08u0e31u0e14u0e02u0e36u0e49u0e19u0e42u0e14u0e22u0e23u0e32u0e22u0e01u0e32u0e23 CuriousTalk u0e02u0e2du0e07 AISDataClub+u00a0

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

company events

หลักสูตรองค์กรรมณีย์: MINDFULNESS ORGANIZATION รุ่นที่ 7
 • 10/06/2024
 • 09.00-17.00
 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพ
Director’s Briefing 6/2024 – SDGs Game On
 • 24/06/2024
 • 13.00-16.30
 • FYI Center Klongtoey, Victor Club 2nd Floor
IOD’s National Director Conference 2024
 • 04/07/2024
 • 08.30-16.30
 • Magnolia Ballroom Waldorf Astoria Bangkok Hotel

This workshop helps us to have self awareness, understand others and know how to approach others and better collaboration across team.

Chadsawan Thanomsingha
Country Leader, Becton Dickinson (Thailand) Ltd.