SERVICE HIGHLIGHTS

เป็นผู้บริหารที่ทำหน้าที่เสมือน "โค้ช" และเป็นที่น่าจดจำโดยการใช้หลักการ Coaching เพื่อค้นหาปัญหาเเละขับเคลื่อนการเปลี่ยนเเปลงให้มีประสิทธิภาพเเละทำได้จริง 

Read more

Workshop ที่จะพัฒนาการสื่อสาร การทำงานร่วมกันเเละส่งเสริมความร่วมมือกันภายในทีม ทำให้ Performance ของทีมไปสู่เป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้

Read more

Workshop ที่เริ่มจากการมองเห็น Value ความเชื่อ การสร้าง Awareness ของตนเองเพื่อที่จะทำให้เข้าใจจุดประสงค์ทั้งของตนเองเเละทีม

Read more

กระบวนการสร้าง ความเชื่อ Value ขององค์กรเเละสร้างพฤติกรรมใหม่ๆของคนในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่องค์กรวางไว้

Read more

ศิลปะของการเป็นผู้นำ รู้จักวิธีการให้เเรงบันดาลใจให้กับบุคคลหรือทีม ในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ผ่านการสื่อสารเเละการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

Read more

การสำรวจด้านตนเองเพื่อเสริมความเข้าใจต่อจุดแข็ง จุดอ่อน และค่านิยมในบริบททั้งทางส่วนบุคคลและมืออาชีพเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาตนเอง

Read more

About us

เราเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่:

เราคือทีมที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ ทีม facilitator ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่ออกแบบ solution ให้กับบุคลากร ทีมและองค์กร เพื่อดึงเอาศักยภาพสูงสุดออกมา เราเชื่อในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ที่สิ่งที่ดีสุดให้กับลูกค้าของเรา

of clients under SET100
0 %

0

of clients under SET100
Nationalities of Executive who receive our services
0 +

0

Nationalities of Executive who receive our services
Executives who enroll in our programs
0 +

0

Executives who enroll in our programs
Screen Shot 2019 07 15 at 1.21.44 PM 1

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ประสบความสำเร็จ ร่วมกับคุณเพื่อเพิ่มศักยภาพของคุณ

Our Core Values

PASSION

ความทะเยอทะยานที่เป็นรูปธรรมในการกระทำเพื่อใส่หัวใจ จิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ ในสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุด

PURPOSE

ความรู้สึกมุ่งมั่นที่จะทำหรือบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของบุคคล

PERSEVERANCE

ไม่ยอมแพ้ มันคือความพากเพียรและความอดทน ความพยายามที่ต้องทำแม้จะยากลำบาก ล้มเหลว หรือถูกต่อต้าน

POTENTIAL

มีหรือแสดงความสามารถที่จะเป็นหรือพัฒนาไปสู่บางสิ่งในอนาคต

our approach

การมีส่วนร่วมของลูกค้าแต่ละรายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราเริ่มต้นด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการและผลลัพธ์ที่ต้องการควรเป็นอย่างไร จากนั้น เราจะออกแบบโซลูชันเฉพาะลูกค้าและทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เราเชื่อว่าความสำเร็จของการมีส่วนร่วมแต่ละครั้งต้องอาศัยความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างลูกค้าและทีมงานของเรา เราเป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพงาน ความเชี่ยวชาญ และเรามุ่งมั่นที่จะบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว เราผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามสาขาสหสาขาวิชาชีพ เรารู้ว่าความท้าทายทางธุรกิจในโลกสมัยใหม่ต้องใช้แนวทางที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและเป็นนวัตกรรมใหม่ เรามีทีมงานที่เหมาะสมและพันธมิตรที่เหมาะสมที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อคุณ

REQUEST A CALL BACK