ตรวจสุขภาพวัฒนธรรมองค์กรด้วย Denison Model

เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงคุ้นเคยกับการไปตรวจสุขภาพประจำปี และเราก็ได้ผลของการตรวจออกมาเป็นค่าตัวเลขต่างๆ ที่ทำให้เราทราบว่าสุขภาพของเราด้านไหนโอเค และด้านไหนต้องดูแลเป็นพิเศษ ทำให้เรามีทิศทางการดูแลสุขภาพของเราว่าจะต้องทำอะไรกันต่อไป อาทิเช่น อาหารอะไรที่เราควรรับประทาน หรือไม่ควรรับประทาน หรือการออกกำลังกายลักษณะแบบใดที่เหมาะสม

การจะกำหนดทิศทางการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น จึงมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่เรามีข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการดูแลสุขภาพต่อไป

หากองค์กรเปรียบเหมือนกับร่างกายของคนคนหนึ่ง การที่เราจะตรวจเช็คหาค่าสุขภาพขององค์กรเพื่อนำไปใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร หลายท่านอาจเคยได้ยินว่ามีเครื่องมือหลากหลายเครื่องมือ

a group of young asian entrepreneurs a meeting is 2023 11 27 05 29 05 utc edited

แต่หากจะเจาะจงไปที่ทิศทางการสร้าง “วัฒนธรรมองค์กร” เราจะหาจุดตั้งต้นของการเช็คสุขภาพเรื่องนี้ด้วยเครื่องมืออะไร?

ADGES เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาองค์กร (Organizational Development) เรามีความเชื่อว่าการมีเครื่องมือที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นหลักสากล เป็นหัวใจสำคัญ ของการกำหนดทิศทางการพัฒนา

จากประสบการณ์ของ ADGES ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับองค์กรหลายๆ แห่ง เราจะใช้ โมเดลของ Denison ในการมาสำรวจสุขภาพขององค์กรในเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กร” (Organizational Culture)

Denison Model คืออะไร?

Denison Model คือโมเดลสะท้อนวัฒนธรรมองค์กร ที่จะสะท้อนออกมาเป็น 4 คุณลักษณะ (Traits) โมเดลนี้พัฒนามาจากการศึกษาวิจัย ที่เชื่อถือได้ ใช้กันสากลทั่วโลก โดยใช้ชุดคำถามสอบถามความเชื่อ และมุมมองของพนักงานที่มีต่อวัฒนธรรมองค์กร

4 คุณลักษณะองค์กรของ Denison Model ประกอบไปด้วย

1) พันธกิจ MISSION สะท้อนถึง การกำหนดทิศทางขององค์กร

2) การปรับตัว ADAPTABILITY สะท้อนถึง การตอบสนองต่อตลาด และปัจจัยภายนอก

3) การมีส่วนร่วม INVOLVEMENT สะท้อนถึง การมีส่วนร่วมไปในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร

4) ความสม่ำเสมอ CONSISTENCY สะท้อนถึง ความแข็งแรง ของคุณค่า Values ระบบ Systems และกระบวนการทำงาน Process

image003

เมื่อเราได้ผลลัพธ์จากการสำรวจมาทั้งหมดแล้ว นอกจากที่เราจะสังเกตเห็นจุดแข็ง และภาพของวัฒนธรรมองค์กร ณ ปัจจุบัน ในแต่ละคุณลักษณะแล้ว เราสามารถสังเกตวัฒนธรรมองค์กรได้เพิ่มเติม จากรูปลักษณะของ Denison Model กราฟ ที่แบ่งออกในแต่ละซีก

MISSION + ADAPTABILITY

หากพนักงานสะท้อนถึง เรื่อง พันธกิจ MISSION และการปรับตัว ADAPTABILITY ในค่าที่สูง หมายถึง องค์กร มีวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์ ปัจจัยภายนอกได้ดี อาทิเช่น ตอบสนองต่อลูกค้าได้ดี สามารถปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางตลาดได้ดี หรือรวมไปถึง สามารถคิด และผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เร็ว

INVOLVEMENT + CONSISTENCY

หากพนักงาน สะท้อนว่า การมีส่วนร่วม INVOLVEMENT และความสม่ำเสมอ CONSISTENCY ในค่าที่สูง หมายถึงองค์กร มีวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยภายใน เน้นเรื่องคุณภาพของกรนะบวนการทำงาน และความพึงพอใจของพนักงาน

ADAPTABILITY + INVOLVEMENT

หากพนักงาน สะท้อนว่า การมีส่วนร่วม INVOLVEMENT และความสม่ำเสมอ CONSISTENCY ในค่าที่สูง หมายถึงองค์กร มีวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยภายใน เน้นเรื่องคุณภาพของกระบวนการทำงาน และความพึงพอใจของพนักงาน

MISSION + CONSISTENCY

หากพนักงาน สะท้อนว่า การปรับตัว ADAPTABILITY กับ การมีส่วนร่วม INVOLVEMENT เป็นค่าที่สูง หมายถึงองค์กรมีลักษณะวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่น และเน้นไปถึงการตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า

thumbnail image005

แล้วองค์กรของท่าน มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร?

หากอ้างอิงถึงผลการวิจัยของ Denison กล่าวว่าองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จะมีค่าคะแนนที่สูงในทั้ง 4 คุณลักษณะ อย่างไรก็ดีการใช้ Denison Model นี้ เพื่อเป็นการตรวจเช็คสุขภาพ “วัฒนธรรมองค์กร” (Organizational Culture) ตามความเป็นจริงว่า ณ ปัจจุบันวัฒนธรรมองค์กร องค์กรนั้น เป็นอย่างไร

เมื่อเราทราบผลตรวจสุขภาพแล้ว นั่นไม่ได้หมายความว่า สุขภาพของท่านนั้นดีแล้ว เพราะยังมีขั้นตอนต่อๆ ไป อาทิการวิเคราะห์ผลตรวจ และออกแบบการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ

การเช็คสุขภาพองค์กรในเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กร” (Organizational Culture) โดยใช้ Denison Model ก็เช่นกัน เมื่อเราทราบผลปัจจุบันแล้ว เราจะต้องวิเคราะห์ และตีความ เพื่อหาขั้นตอนต่อไปในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ตอบโจทย์ธุรกิจกันอย่างไร ซึ่งกระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของทำ Culture Transformation

จากความเชี่ยวชาญ และการที่มี Partner ชั้นนำระดับโลก ในเรื่องการพัฒนาองค์กร (Organizational Development) ของ ADGES เราจึงได้รับโอกาสในบทบาทของ “แพทย์” เพื่อเช็คสุขภาพ และสร้างวัฒธรรมองค์กรให้กับองค์กรหลายๆ แห่งทำให้เรามี Practice ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใช่

young business team people brainstorm on corporate 2023 11 27 05 31 22 utc edited

เราอาจเคยได้ยินประโยคที่กล่าวว่า Culture eat strategy for lunch วัฒนธรรมองค์กรอาจกลืนกินกลยุทธ์ต่างๆ ที่องค์กรพยายามจะทำ แต่หากเราสามารถระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ใช่ ได้แล้ว วัฒนธรรมองค์กร จะกลายเป็น อาหารที่มีประโยชน์ที่เอื้อต่อการกลยุทธ์ขององค์กร

ADGES เราสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ผ่านการส่งมอบบริการที่เราเชี่ยวชาญ อาทิ Organizational Development, Human Capital Development, Leadership Development, Assessment และ Coaching ด้วยหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเรานำมาประยุกต์ใช้ตามบริบทขององค์กรของท่านเพื่อให้การพัฒนาองค์กรของท่านประสบความสำเร็จ

ติดต่อสอบถามเรื่อง Culture Transformation ได้ที่ Contact Us

Source: Kant Srithundorn กันต์ ศรีทันดร | Human Capital Consultant, Project Manager | ADGES

Image by

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.