ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) สิ่งสำคัญหรือแค่องค์ประกอบทั่วไปทางธุรกิจ?

“ในทุกวันมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 269 ล้านฉบับถูกส่งไปทั่วโลก และพนักงานบริษัทกว่าร้อยละ 85 มีอุปกรณ์สื่อสารมากกว่าหนึ่งเครื่อง สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การสื่อสารที่สามารถโต้ตอบกันได้ทันทีนั้นกลายเป็นหนึ่งในความต้องการของทุกภาคส่วน”

แม้แต่วอร์เรน บัฟเฟตต์ ยังกล่าวว่า

“การสื่อสารที่ดีช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ธุรกิจของคุณถึงร้อยละ 50”

ผู้ประกอบการต้องรู้วิธีนำเสนอแนวคิดต่อหน้านักลงทุนและจะทำอย่างไรให้การสื่อสารนั้นนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุด พวกเขาต้องรู้ว่าจะสร้างความไว้วางใจภายในทีมรวมทั้งเรียนรู้ว่าจะตอบสนองความคาดหวังของนักลงทุนได้อย่างไร

ในบทความนี้จึงนำเสนอ การสร้างทักษะการสื่อสารที่ดีสำหรับธุรกิจ 6 ประการ ดังนี้

1) ทิ้งความจืดชืดและทำให้เรียบง่ายเข้าไว้

การนำเสนอที่ไร้สาระและฟังโอ้อวดเกินจริงไม่สามารถนำคุณไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ฟังจะไม่ไว้วางใจสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นทำให้การสื่อสารนั้นง่ายเข้าไว้ แสดงความคิดของคุณอย่างตรงไปตรงมา เรียบง่าย และชัดเจน ไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำหลายครั้ง

25 1

2) เป็นผู้ฟังที่ดี

การนำเสนอไม่จำเป็นต้องสื่อสารทางเดียวเท่านั้น เราสามารถพูดคุยกับผู้ฟังเพื่อให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นได้ โดยที่เรารับฟังอย่างตั้งใจเพื่อให้เข้าใจความต้องการของคนเหล่านั้นมากขึ้น การเป็นผู้ฟังที่ดี ย่อมทำให้คุณกลายเป็นผู้พูดที่ดีเช่นกัน

26 1

3) สร้างความไว้วางใจ

แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนและมีหลักฐานอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ฟังเกิดความไว้วางใจในตัวคุณหรือองค์กรของคุณมากยิ่งขึ้น

27 1

4) หลีกเลี่ยงการพูดคนเดียว และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง

แทนที่จะพูดคนเดียวตลอดการประชุมหรือการนำเสนอ ลองให้ผู้ฟังได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกับคุณ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังจะช่วยให้คุณหาทางแก้ปัญหา หรือทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

28 1

5) พูดถึงประเด็นสำคัญ

หลายครั้งคุณอาจพลาดเป้าหมายสำคัญของการนำเสนอ เพียงเพราะการพูดกว้างมากไปแทนที่จะกล่าวถึงแต่ประเด็นสำคัญ ดังนั้นจึงควรเจาะประเด็นหลักที่ต้องการไปเลย เช่น ทำไม อะไร ที่ไหน และอย่างไร นอกจากนี้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเอกสารอ้างอิงพร้อมกับแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย

29 1

6) ระมัดระวังคำพูดที่ละเอียดอ่อน

“คิดก่อนพูดเสมอ”

คำกล่าวนี้สามารถนำมาใช้ในโลกของธุรกิจได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นระหว่างการนำเสนอ การประชุม หรือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ จงคิด ก่อนพูด หลีกเลี่ยงประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน เช่น การเหยียดสีผิว หรือศาสนา เพราะสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความรู้สึกด้านลบอย่างรุนแรงต่อผู้ฟังได้

30 1

พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ด้วยหลักสูตรพัฒนาองค์กรจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล

e-mail: [email protected] หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.net

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.