ทักษะในการทำงานที่ดี (Can do) หรือ ทัศนคติในการทำงานที่ดี (Will do)

“เป็นคำถามยอดฮิตสำหรับ องค์กร หัวหน้าและ HR ว่าจะเลือกพนักงานใหม่ๆอย่างไรให้ Work รวมทั้งทำอย่างไรดีที่มีอยู่แล้วไม่ค่อย Work ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเปลี่ยนงานบ่อย แยกไม่ออกระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ไม่ค่อยใส่ใจในงาน หรือเน้นเล่น Social เป็นงานหลัก”

เรื่องนี้เป็นเรื่องซับซ้อน แต่ทาง ADGES มีแนวคิดง่ายๆ โดยแนะนำให้องค์กรตั้งคำถาม 2 คำถาม

1.พนักงานคนนั้นมีทักษะในการทำงานที่ดี (Can do) หรือไม่มีทักษะ (Can’t do)

2.พนักงานคนนั้นมีทัศนคติในการทำงานที่ดี (Will do) หรือไม่มีทัศนคติที่ดี (Won’t do)

ปก blog 18
จากคำถามสองข้อทำให้เราสามารถแบ่งกลุ่มพนักงานได้เป็น 4 กลุ่ม
1. Will-do & Can-Do, Engage Them

พนักงานในกลุ่มนี้มีทัศนคติในการทำงานที่ดีพร้อมทั้งมีทักษะในการทำงาน องค์กรจำเป็นที่ต้องพนักงานกลุ่มนี้ให้เจอ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้ผลตอบแทนที่ดี สร้างเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน พร้อมทั้งแนวทางพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานกลุ่มนี้ให้มากที่สุด

32 1
2. Can-do & Won’t do, Coach Them

พนักงานในกลุ่มนี้เก่งอาจจะมีพื้นฐานในการศึกษาที่ดี แต่อาจจะขาดในเรื่องความเป็นผู้ใหญ่ (maturity) หรือคาดหวังกับงานที่ดีเลิศกว่าความเป็นจริง ไม่ก็ติดในเรื่องตอบตอบแทนที่ยังไม่โดนใจ องค์กรและหัวหน้าต้องให้เวลาในการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน ถ้ายังไม่สำเร็จองค์กรอาจต้องปล่อยให้เขาไปหางานที่ถนัดและที่ตรงกับความคาดหวังดีกว่าจ่ายเงินเดือนทุกเดือนแต่ไม่มีผลงาน

33 1
3. Can’t do & Will-do, Train Them

พนักงานกลุ่มนี้ยังไม่มีทักษะแต่มีทัศนคติในการทำงานที่ดี องค์กรชั้นนำมองเห็นว่า ขาดทักษะยังพอฝึกกันได้ แต่ขอให้มีทัศนคติในการทำงานที่ดี เหมือนกับที่มีคำกล่าวที่ว่า ‘hire for attitude, train for skill’ หรือ จ้างมาเพราะทัศนคติที่ดีส่วนทักษะเอามาสร้างกันภายหลัง พนักงานกลุ่มนี้สามารถเปลี่ยนมาเป็น Can do และ Will do ได้ไม่ยาก

34 1
4. Won’t-do & Can’t-do, Drop Them

กลุ่มสุดท้าย พนักงานในกลุ่มนี้ขาดทักษะและไม่มีทัศนคติในการทำงานที่ดี องค์กรไหนมีพนักงานกลุ่มนี้มากสะท้อนถึงระบบการคัดเลือกพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือบรรยากาศในการทำงานที่เป็นลบ องค์กรไม่มีความสามารถในการแข่งขันจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานในกลุ่มนี้ลง ไม่ว่าจะเป็นการทำจากกันด้วยดี (mutual separation) หรือการปรับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้โอกาสในการทำงาน ในองค์กรต่างประเทศ HR ในองค์กรถึงกับมีหน้าที่ในการหางานใหม่ (outplacement) ให้เลย

35 1

ดูแนวโน้มธุรกิจบ้านเราปีนี้แล้วเหนื่อย มนุษย์เงินเดือนควรถามตัวเองว่างานที่ทำอยู่ใช่แล้วหรือไม่ ถ้าใช่ ก็ควรจะทำตัวเองให้อยู่ในกลุ่ม Will do กับ Can do แต่ถ้าไม่ใช่ก็ควรหาตัวเองให้เจอโดยไม่ทำให้องค์กรและตัวเองเสียเวลา

Blog 12

สามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำเครื่องมือในการปรับใช้ภายในองค์กรจาก ADGES ได้ที่ E-mail: [email protected]

Tel. 6688-028-1111 หรือ www.adges.net

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.