แรงบันดาลใจที่ผู้บริหารควรสร้างให้กับพนักงาน

เมื่อพบว่าทีมไม่มีส่วนร่วมหรือแรงบันดาลใจมีน้อย การแก้ไขภาวะนี้ต้องเริ่มจากการเน้นที่แรงจูงใจและบทบาทของผู้บริหาร บ่อยครั้งเราอาจพบว่าพนักงานไม่มีส่วนร่วมหรือมีแรงบันดาลใจน้อย เนื่องจากทำงานเพียงเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่หรือคาดหวังเล็กน้อย

“ในยุคที่นวัตกรรม ความรวดเร็ว ความคิดสร้างสรรค์ และพลังงานเป็นที่ต้องการถ้าทีมของเราไม่ทุ่มเทเราก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้”

เพื่อแก้ไขภาวะนี้ เราควรเน้นที่แรงจูงใจและบทบาทของผู้บริหาร ซึ่งควรเข้าใจและให้สิทธิ์ในการพัฒนาตนเองของพนักงาน ผู้บริหารต้องไม่เพียงเรียกร้องความมุ่งมั่นของพนักงาน แต่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้พนักงานสามารถตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ได้

การตรวจสอบว่าทีมของคุณมีแรงจูงใจมาจากภายในหรือไม่ จะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของพนักงานมากขึ้น ผู้บริหารควรให้สิทธิ์และสนับสนุนในการพัฒนาทักษะ และการสร้างความเชี่ยวชาญของพนักงาน นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจวิธีการทำงาน จะช่วยเสริมสร้างความเป็นอิสระและความรับผิดชอบในทีม

นอกจากนี้ ผู้บริหารควรเข้าใจและใช้ประโยชน์จากหลักการสามประการของแรงจูงใจจากภายใน: ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ และวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นสามประการที่สามารถส่งเสริมแรงจูงใจของทีมได้

  • ความเชี่ยวชาญ:ในขณะที่พนักงานกำลังทำงาน เขาสามารถรู้สึกถึงความก้าวหน้าในทักษะของตนเองหรือก้าวหน้าทางอาชีพ ได้เรียนรู้และปรับปรุงทักษะให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะผ่านการนำทักษะเดิมมาใช้หรือพัฒนาวิธีใหม่ๆมา พนักงานสามารถมองเห็นเวอร์ชันใหม่ของตัวเองที่สร้างแรงบันดาลใจ บทบาทของผู้บริหารคือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคนเพื่อดูว่าพวกเขาพัฒนาตนเองผ่านการทำงานอย่างไร
  • ความเป็นอิสระ: ไม่ได้หมายความว่าทำงานคนเดียว ความเป็นอิสระหมายถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานใช้ความคิดของตนในการเลือกวิธีการในการทำงาน ตรงกันข้ามกับแนวคิดที่ว่า “นี่คือสิ่งที่ต้องทำ และนี่คือวิธีการทำ” โดยสิ้นเชิงเชิญชวนและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในวิธีที่พวกเขารู้สึกว่าจะสำเร็จโดยใช้แนวคิดและทักษะของตนเอง เมื่อเขารู้สึกว่าเขาสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ เขาก็จะทำงานอย่างเต็มที่
  • วัตถุประสงค์: เราจะทำงานได้ดีเมื่อรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนั้นเชื่อมโยงและมีส่วนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อองค์กร มีความรู้สึกว่าได้ทำงานที่มีคุณค่า ไม่มีใครอยากนั่งดูนาฬิกาให้ผ่านไปวันๆ ถ้าพนักงานรู้สึกว่าสิ่งที่เค้าพยายามไม่สำคัญ เค้าก็จะรู้สึกไม่อยากมีส่วนรวมทันที ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความเข้าใจความต้องการของสมาชิกในทีมแต่ละคน รวมถึงคุณค่าที่พนักงานแต่ละคนให้ต่อการทำงาน

ในท้ายที่สุด การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้พนักงานรู้สึกสามารถมีส่วนร่วมและมีความคุ้มค่าในงานของตน จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ทีมทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

Source: www.bluepointleadership.com

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.