พลังที่ยิ่งใหญ่ มาด้วยความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ (With great power comes great responsibility)

‘With great power comes great responsibility’

Spider-Man

บางทีก็ถึงเวลาที่มนุษย์ในสำนักงานอาจขอความสนใจและความสุขจาก “Spider-Man” ในชื่อโครงการ “Sati Space” เพื่อช่วยให้หายห่วงจากความเครียดที่กลุ่มคนในสำนักงานต้องเผชิญหน้ากับความสำเร็จภายนอก ซึ่งอาจมีงานดีๆ และเงินเดือนที่ดี แต่เชื่อมั่นว่าความเป็นจริงคือพนักงานในสำนักงานเป็นคนที่ต้องพิจารณาซ่อนความทุกข์ไว้และไม่กล้าบ่นเสียง ถ้าพูดมากจะถูกพิจารณาว่าขี้บ่น และอาจต้องพบกับ HR เมื่อออกอาการ

โครงการ “Sati Space” เป็นการบุกเข้าสู่สำนักงานใกล้บ้านเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยธรรมะและกิจกรรมให้กับพนักงานในสำนักงาน อาจมีการนั่งมองท้องฟ้า โยคะ ภาวนา และ Emphatic Listening เพื่อให้พนักงานสามารถนำเอาธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้คนที่หลากหลายสามารถสัมผัสและลองตระหนักถึงความสุขแห่งธรรม และคิดให้เอาเองว่าจะนำไปประยุกต์ในประสบการณ์แต่ละวัน

โครงการนี้เกิดขึ้นจากดำริของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่มีความห่วงใยต่อกลุ่มคนที่มีความทุกข์แต่ไม่มีใครคอยช่วยเหลือ ทางสวนโมกข์กรุงเทพเล็งเห็นอุดมการณ์ที่เกิดขึ้น

‘หนึ่งในกลุ่มคนที่มีความทุกข์มาก แต่ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงหรือเข้าไปช่วยเท่าไร ก็คือพวกพนักงาน Office มีโอกาสก็ไปช่วยเขาหน่อยนะ’

ทางสวนโมกข์มีภาคีทางธรรมะที่หลากหลาย และมีอุดมการณ์เดียวกันคือการนำเอาธรรมะที่เข้าไปสู่ใน Lifestyle ของกลุ่มนี้ เพราะเรามี Painpoint เดียวกันนั้นคือความ’ทุกข์’ การนำเสนอธรรมะไม่ควรที่จะถูกปิดกั้น แต่ควรจะถูกเปิดใจให้ผู้คนที่หลากหลายได้ลองลิ้มลองรสชาติแห่งธรรม แล้วคิดต่อเอาเองว่าจะทำอย่างต่อประสบการณ์ตรง (Experience) จากการอยู่กับปัจจุบัน

โครงการ Sati Space ได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว และทีมงานได้แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ บางช่วงอาจมีความท้าทายแต่ทีมงานก็ยืนยันจิตใจในการทำงานด้วยการภาวนาและนำคำสอนของพระทั้งโยมมาใช้ในการทำงาน เพื่อเป็นกำลังให้กับตัวเองเมื่อเจอทางตัน โดยอาศัยความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นภาวนาเพื่อต่อสู้กับทางตันและแสดงความเชื่อมั่นว่าความพยุงค์เกิดขึ้นด้วยพฤติกรรมของเราเอง

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับโครงการ Sati Space ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อทำให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไป และสามารถติดต่อกับองค์กรต้นแบบ 5 องค์กรในการร่วมกันเป็นภาคีกันได้ ขอบคุณที่ให้กำลังใจและความสนใจในการสนับสนุนโครงการนี้โดยการเปิดพื้นที่ให้กับ Sati Space ในการทำการทดลอง จัดกิจกรรม และให้ทางทีมงานได้สัมผัสประสบการณ์ในพื้นที่ที่องค์กรต้นแบบมีอยู่จริงๆ

ส่วนตัวมองว่าความสำเร็จน่าจะมาจาก 4 ขั้นตอน

  • 1. องค์กรมี Space เราชวนสร้างเหตุในการมี Sati
  • 2. องค์กรมี Sati ในการใช้ Space และการใช้ Space ก็ใช้อย่างมี Sati
  • 3. ทั้งองค์กรและพนักงานมี Sati ทั้งใน Physical Space หรือ Non-Physical Space โดยเฉพาะพนักงานมี Space เล็กๆในใจ
  • 4. Eco system ในการสร้างสติสามารถเกิดขึ้นมาได้จริงสำหรับทุกคน

Space ในใจเล็กๆเป็นที่ที่ปลอดภัย เป็นที่ที่ลดอคติ ลดอัตตาตัวตน ที่ๆทำให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็ก และที่ๆเป็นพื้นที่ความสุขจากการอยู่กับปัจจุบัน

‘Work หรือไม่ โลกสวยหรือเปล่า’ อันนี้ไม่รู้ รู้แต่ว่าขอ ‘ทำได้และได้ธรรม’ ต้องขอลองดู ใน Wave แรกเราจะขอทำ Pilot Testing กับองค์กรภาคีห้าองค์กรก่อน เราคิดว่าจะสามารถขยายผลต่อได้ในช่วงปลายปีเพิ่มเติม องค์กรไหนสนใจที่จะรวมเป็นภาคีและร่วมสร้าง Sati Space เพื่อความสุขของคนในองค์กรรอติดตามข้อมูลได้เลย

“ขอบคุณทางทีมงาน ทางสวนโมกข์ ทางมูลนิธิ SCG และกองทุนสื่อสร้างสรรค์ และองค์กรต้นแบบ ที่ทำให้โครงการนี้เป็นจริง”

Credit รูปจากทางทีมสวนโมกข์กรุงเทพ

เรื่อง : Dr.Nattavut Kulnides

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.