หัวใจของ Emergenetics คือทำให้การสื่อสารระหว่างมนุษย์ง่ายขึ้น

“Emergenetics ช่วยให้ทุกคนเข้าใจกันมากขึ้น สร้างทีมที่ดีขึ้น และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร”

เลือกความเชี่ยวชาญของเรา จาก Workshop ของเราด้านล่างนี้

Workshop ด้านพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development)

“ค้นพบความถนัดเฉพาะตัวของคุณ เรียนรู้กลยุทธ์เพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จ และเข้าใจวิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

เรามี Workshop สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล คุณจะได้รับคำแนะนำ เครื่องมือ กลยุทธ์ และวิธีการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานได้ทันที

Workshop นี้เหมาะสำหรับ:

  • ผู้ที่ต้องการรับ Emergenetics Profile ของตนเอง
  • ผู้ที่ต้องการศึกษาวิธีประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จาก Emergenetics Profile ในการทำงาน
18838864 1425284770897071 7183601089430180861 n 1 edited

Workshop ด้านกระบวนการทำงานของทีมและองค์กร (Team and Organization Solutions)

“สร้างทีมที่แข็งแกร่งและเรียนรู้กลยุทธ์การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ Emergenetics”

ในการอบรมแบบ 1 วัน คุณจะได้รับแนวคิดกระบวนการทำงานด้านการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการต่อยอดนำไปออกแบบ้เพื่อปรับใช้ในองค์กรแบบองค์รวมอย่างครอบคลุม

Workshop นี้เหมาะสำหรับ:

  • ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ผู้นำ ผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาความสามารถของทีมหรือองค์กร

Workshop ใบรับรอง Emergenetics Profile (Emergenetics Profile Certification)

Workshop ใบรับรอง Emergenetics Profile คือการอบรมอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับ Emergenetics Profile ในเชิงลึก เพื่อให้คุณสามารถนำไปสานต่อโดยการนำ Emergenetics ไปใช้ในการอบรม แก่บุคลากรคนอื่น ๆ หรือยกระดับความรู้เพื่อออกแบบเชิงกลยุทธ์สำหรับพัฒนาองค์กรผ่านการใช้ Emergenetics

Workshop นี้เหมาะสำหรับ:

  • ผู้นำด้านการศึกษาและพัฒนา
  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร
  • ผู้จัดการทีม
  • ผู้ฝึกสอนหรือโค้ชอิสระ

ศึกษาและเรียนรู้วิธีการใช้งาน Emergenetics เพื่อพัฒนาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเพติมได้ที่ e-mail: [email protected] Tel : 088-028-1111 website : www.adges.net

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.