5 ลักษณะนิสัย ของผู้นำที่ยิ่งใหญ่

“มนุษย์มักคิดอยู่เสมอว่าเราสามารถควบคุมการกระทำและความคิดต่างๆ ของตัวเองได้โดยใช้หลักตรรกะเหตุผล ผ่านกระบวนการคิดที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี”

โดยเฉพาะสำหรับผู้นำที่ต้องเผชิญกับการวางแผนและการตัดสินใจที่สำคัญอยู่ตลอดเวลา แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการควบคุมความคิดและการกระทำน้อยกว่าที่เราคิด นั่นก็เพราะกว่า 45% ของกิจกรรมประจำวันที่เรากระทำนั้น ล้วนแต่อ้างอิงมาจากพื้นฐานนิสัยที่ฝังลึกอยู่ของแต่ละบุคคล ซึ่งนั่นเองคือเหตุผลว่า เพราะเหตุใดการพัฒนาลักษณะนิสัยของคุณจึงมีความสำคัญต่อการเป็นผู้นำที่มั่นคง มีเหตุผล และมีประสิทธิภาพ

ลักษณะนิสัย (Habit) คืออะไร?

“ลักษณะนิสัยเป็นเครื่องมือกำหนดการตอบสนองอัตโนมัติต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงช่วยให้กระบวนการทางจิตและการตัดสินใจเป็นไปอย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติมากขึ้น”

ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือพัฒนาการของมนุษย์มานับตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะหากเราต้องใช้สมองเพื่อทำการตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ อยู่ตลอดเวลา นั่นจะเป็นการกระทำที่สิ้นเปลืองพลังงานทางร่างกายและจิตใจอย่างมากจนทำให้การตัดสินใจเหล่านั้นไม่มีประสิทธิภาพในที่สุด

ลักษณะนิสัยเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำอย่างไร

นิสัยของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับ ‘ความเป็นผู้นำ’ ในแทบทุกมิติ มันไม่ได้เกี่ยวกับบุคลิกภาพหรือความสามารถเฉพาะของผู้นำ แต่ลักษณะนิสัยเป็นตัวการที่ส่งผลถึงพฤติกรรมอัตโนมัติที่ผู้นำปฏิบัติในทุกวัน

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพนั้นจะพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีของพวกเขาจนกลายเป็นผู้นำที่โดดเด่น ขณะที่ผู้นำอีกกลุ่มอาจไม่สังเกตเห็นนิสัยที่ไร้ประสิทธิภาพของตนเองจนขาดโอกาสในการพัฒนาและแก้ไขในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

“ผู้นำที่ดีสามารถเป็นคน ‘นิสัยดี’ ได้เช่นกัน”

โดยขั้นแรกที่สำคัญก็คือการตระหนักรู้ถึงลักษณะนิสัยเฉพาะของตนเองผ่านการใช้ Emergenetics® Profile เพื่อให้เราสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนการกระทำต่างๆ ให้สอดคล้องกับค่านิยมที่ต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ Emergenetics® Profile ยังทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มความคิดและการกระทำของตัวเองเพื่อให้สามารถวางแผนการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ในอนาคต

Blog 9

ลักษณะนิสัยการเป็นผู้นำที่สำคัญ 5 ประการ

1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

“ผู้นำที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือผู้นำที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่การพูดมากหรือการบรรยายเก่ง แต่หมายถึงการรู้ว่าเมื่อไรควรฟังและเมื่อไรควรพูด รวมถึงรู้วิธีการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2. มองผลงานและความสำเร็จของผู้อื่น

“ผู้นำไม่จำเป็นต้องรับความสำเร็จทั้งหมดมาไว้ที่ตัวเองคนเดียว”

การฉายแสงไฟไปยังผู้อื่นเมื่อพวกเขาควรได้รับ ไปจนถึงการตระหนักถึงความพยายามและความสำเร็จของพวกเขา ล้วนแต่เป็นตัวช่วยที่ดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเพื่อนร่วมงาน

3. พูดความจริงอย่างตรงไปตรงมา

“ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะไม่พูดโกหก”

พวกเขาพูดความจริงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ผู้นำที่ดีจะขัดเกลานิสัยของพวกเขาให้มีสติ พูดความจริง และซื่อสัตย์ในทุกสถานการณ์

4. ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกสิ่ง

“การเป็นผู้นำที่ดีไม่จำเป็นต้องแสดงออกว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง”

เพราะผู้นำที่เปิดกว้างและอยากรู้อยากเห็นจะไม่กลัวเมื่อพวกเขาต้องตั้งคำถามหรือขอข้อมูลจากผู้อื่นในเชิงรุก ซึ่งการทำความเข้าใจกับ Emergenetics® Profile ของคุณจะสามารถช่วยให้คุณทำความเข้าใจกับมุมมองความคิดที่แตกต่างของคนอื่นๆ ได้ดีขึ้น

5. มองหาการสนับสนุนเมื่อจำเป็น

“ผู้นำที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพที่สุดเข้าใจว่าในแต่ละวันชีวิตมีการเรียนรู้อยู่เสมอ”

พวกเขาจะมองหาการเรียนรู้ การฝึกสอนและแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำมาปรับปรุงตัวเอง รวมถึงมองหาความช่วยเหลือและการสนับสนุนเมื่อพวกเขาต้องการเพื่อเดินหน้าต่อไป

Blog 8

ลักษณะนิสัยทั้ง 5 ประการที่กล่าวมานี้จะช่วยยกระดับความเป็นผู้นำของคุณขึ้นไปอีกขั้น แต่อย่างไรก็ตามคุณเองต้องพร้อมจะเปิดใจยอมรับและปรับเปลี่ยนอย่างเต็มใจด้วยเช่นกัน

สนใจเรียนรู้และนำเครื่องมือ Emergenetics® Profile มาใช้งานเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES -mail: [email protected] หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.net

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.