5 วัฒนธรรมการทำงาน ที่อาจเปลี่ยนแปลงภายในปี 2030

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งนายจ้างและลูกจ้างต่างเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวัฒนธรรมการทำงาน

วัฒนธรรมคือ “ตัวตนขององค์กร” ซึ่งประกอบไปด้วยความคาดหวังเชิงพฤติกรรม การปฏิบัติหน้าที่และบรรทัดฐานอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อวิธีที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งส่วนบุคคลและในนามของบริษัท

จากการวิจัยล่าสุดโดย Hired พบว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญอันดับสองที่ผู้สมัครนำมาพิจารณาเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะทำงานให้บริษัทนั้นๆ หรือไม่

ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมการทำงานก็ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่แตกต่างกันไป ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ความหลากหลายและการรวมกลุ่ม การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ การเข้ามาของระบบอัตโนมัติ การพัฒนาของเทคโนโลยี และวิกฤติการโจมตีของข้อมูล สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในทันทีและในระยะยาว

และนี่คือวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรที่อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต

1. ทีมจะมีความหลากหลายและครอบคลุมมากกว่าเดิม

ผลมาจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้องค์กรต้องค้นหาบุคลากรที่หลากหลายขึ้น ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น แต่เทคโนโลยีก็สามารถทำให้ทีมทำงานข้ามโซนเวลา ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่บกพร่องทางร่างกาย หรือแม้แต่ช่วยลดอคติส่วนตัวของผู้จัดการได้

20 1

2. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจะทำได้ยากขึ้น

เทคโนโลยีในอนาคตจะทำให้เกิดช่องว่างทางด้านการสื่อสารมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีภาพเสมือน (VR) หรือการส่งข้อความเสียง ถึงแม้ว่าจะมีความสะดวก รวดเร็ว แต่ก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานแพลทฟอร์มเหล่านี้เช่นกัน

21 1

3. ปัจจัยที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือจะซับซ้อนยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) จะเข้ามาอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงาน ทำให้นายจ้างเข้าถึงข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานได้รวดเร็วและโปร่งใสขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัว ดังนั้นนายจ้างจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ว่า พวกเขาใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับพนักงานไปพร้อมๆ กัน

22 1

4. พนักงานต้องยกระดับความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ

ผลจากการที่ AI และ Machine learning เข้ามามีบทบาทในองค์กร ทำให้พนักงานต้องยกระดับและพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมั่นคงต่อไปและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร ซึ่งการสร้างความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนเองให้แก่พนักงานถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

23 1

5. พื้นที่การทำงานที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ออฟฟิศเป็นที่นิยมอีกครั้ง

พื้นที่การทำงาน (Work space) ที่เปิดโล่ง ออกแบบอย่างสวยงาม และมีความยืดหยุ่นนั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้แม้แต่เสียง แสงสว่างและอุณหภูมิก็มีผลต่อการทำงานเช่นกัน พื้นที่ที่สวยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนอกจากจะทำให้ลูกค้าที่มาติดต่อกับองค์กรมีประสบการณ์ที่ดีแล้ว ยังช่วยดึงดูดผู้สมัครงานและสร้างแรงจูงใจในการมาทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย

24 1

ต้องการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการทำงานในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: [email protected] หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.net

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.