5 เหตุผลว่าทำไม ความหลงใหล (Passion) และ เป้าหมาย (Purpose) จึงสำคัญ

ผู้นำที่ดีมักจะมีความหลงใหลที่แรงกล้าและมีความชัดเจนต่อเป้าหมายโดยรวมขององค์กร คนทั่วไปจึงมักถูกดึงดูดโดยผู้นำที่มีพลัง มีความกระตือรือร้นและมีความจริงจังกับการทำงาน ซึ่งตามรายงานของ 2019 Global Talent Trends Study โดย Mercer ได้กล่าวว่า องค์กรที่จะประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองนั้นจะต้องนำโดยบุคคลที่มุ่งเน้นไปที่ “การตอบแทนคุณค่าของความสามารถ” พนักงานจึงมักต้องการองค์กรที่ตอบสนองและสอดคล้องกับมูลค่าความสามารถในอนาคต ด้วยการมองหาการจ้างงานที่มีเป้าหมายและจุดประสงค์ชัดเจน

5 เหตุผลว่าทำไมคุณควรดำเนินชีวิตด้วยความหลงใหลและเป้าหมาย:

1. เป้าหมายเป็นแรงกระตุ้นการจัดลำดับความสำคัญการกระทำของคุณ

เนื่องจากการจัดลำดับความสำคัญของการกระทำต่างๆ จะส่งผลต่อผลลัพธ์และประสิทธิผล ในขณะที่เป้าหมายนั้นเป็นศูนย์กลางความพยายามของคุณซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ ดังนั้น คุณจึงควรเริ่มการกระทำด้วยการคำนึงถึงเป้าหมาย

2. เป้าหมายคือการพุ่งความสนใจไปสู่ภายนอก ส่วนความหลงใหลเป็นการพุ่งความสนใจมายังภายใน

เนื่องจากเป้าหมายมีไว้ตอบสนองผู้อื่น ในขณะที่ความหลงใหลนั้นตอบสนองความต้องการของคุณดังนั้น เมื่อเป้าหมายและความหลงใหลของคุณสอดคล้องกัน คุณจะได้พบกับความสุขและความสมปรารถนาที่แท้จริงอย่างไรก็ตาม คุณควรระวังการเข้าใจผิดว่าความหลงใหลคือเป้าหมายของคุณ

3. ความหลงใหลเชื่อมต่อคุณกับการตั้งคำถามต่อการใช้ชีวิต ซึ่งสัมพันธ์กับเป้าหมายในการใช้ชีวิต

เนื่องจากความหลงใหลนำมาซึ่งความสุข ความตื่นเต้น และความคาดหวังในชีวิตในขณะที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมาย

4. ความหลงใหลเป็นพลังขับเคลื่อนคุณไปสู่เป้าหมาย

โดยหากปราศจากความหลงใหล ชีวิตและการทำงานของคุณจะปราศจากพลังงานขับเคลื่อนที่จำเป็นในการดึงดูดผู้คนทรัพยากรและโอกาสที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต และทำตามเป้าหมายคุณ

5. เป้าหมายช่วยปรับสมดุลให้กับความหลงใหล

เนื่องจากเป้าหมายคือเข็มทิศภายในจิตใจของคุณ เมื่อความหลงใหลหรือแรงปรารถนาของคุณนั้นไขว้เขวฟุ้งซ่านไป เป้าหมายจะเป็นตัวช่วยในการปรับสมดุลให้ความหลงใหลนั้นกลับมามั่นคงโดยการพุ่งเป้าไปที่การกระทำที่มีผลต่อคุณมากที่สุด

คนทั่วไปนั้นต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีความสำคัญ มีความหมาย และทำงานที่พวกเขาหลงใหล ดังนั้นเมื่อใดที่คุณสามารถระบุและไตร่ตรองถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ คุณจะพบความชัดเจนและความเข้าใจเกี่ยวกับ :

  • การกระทำที่คุณสามารถทำได้เพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสมปรารถนา
  • การระบุความหลงใหลและเป้าหมายของผู้อื่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ
  • สัญญาณเตือนถึงการหมดไฟและวิธีหลบเลี่ยง

ADGES พัฒนาความเป็น Leadership ให้เหมาะสมกับองค์กรและคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยเครื่องมือพัฒนาความเป็นผู้นำ ที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : [email protected] Tel : 088-028-111 Website www.adges.net

Source : www.bluepointleadership.com

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.