Gen AI จะเปลี่ยน HR อย่างไร

Generative AI ได้ทำในสิ่งที่ไม่มีกระแสเทคโนโลยีอื่น ๆ สามารถทำได้อีกทั้งยังเร่งการมีส่วนร่วมของ HR ด้วยปัญญาประดิษฐ์

การนำเครื่องมือ AI มาใช้นั้นได้รับแรงผลักดันอย่างกว้างขวางในด้านทรัพยากรบุคคล แต่เทคโนโลยี GenAI ซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันและสรุปชุดข้อมูลหลายชุดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความสามารถที่น่าสนใจหลายประการ

ในด้าน Human Resource Management (HRM) ทีมงานต่างใช้แชทบอทอยู่แล้วและทดลองใช้ AI ในการสรรหากรณีใช้งาน และยังปรับใช้นำประสิทธิภาพและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ มาสู่การทำงานของพนักงาน และการมีส่วนร่วมของฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับ GenAI ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในเวลาเดียวกัน ทีมผู้บริหารต้องการให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็น Strategic Partner ที่ลึกซึ้งและใช้ความสามารถในการร่วมในการตัดสินใจ โดยจะทำให้ HR เปลี่ยนบทบาทตัวเองจากการเป็นคนที่ทำงาน Adminstration ไปเป็น Strategic Partner ที่แท้จริง

GenAI นำมา เทคโนโลยีจึงกลายเป็นทรัพยากรสำคัญในการยกระดับทักษะสมาชิกในทีมและปลดล็อกการเพิ่มคุณค่าของพนักงาน การนำ GenAI มาใช้โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นตัวอย่างให้กับธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการสร้างความสามารถในการทำ Predictive Analytics นั้นคือการตัดสินใจใน Scenario ในอนาคตก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำไป

messageImage 1699606212615

GenAI ส่งผลต่อ HR อย่างไร

GenAI เปลี่ยน HR ให้เป็นหน้าที่เชิงกลยุทธ์มากขึ้นโดยมีผลกระทบดังต่อไปนี้

1. การบริการตนเอง Self-Service จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก พนักงานมักที่จะมีปฏิกิริยาหลากหลายต่อการบริการตนเองของ HR ในอดีต แต่ GenAI นำเสนอ Workflow ที่ใช้ข้อมูลที่ได้รับการปรับแต่งมากขึ้นและสามารถลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น รวมถึงการ Individualize การบริการตามความต้องการของพนักงาน

2. การเพิ่มผลผลิตและประสบการณ์ (Productivity and Experience) ธุรกิจสมัยใหม่มักใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคเพื่อนำเสนอประสบการณ์ลูกค้าโดยที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย แนวโน้มเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นสำหรับองค์กรและพนักงาน ด้วยระบบอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกจาการนำเอา GenAI ไปใช้ จะแสดงการสร้างเนื้อหาและการแสดงภาพได้รวดเร็วขึ้นสามเท่า รวมถึงการสร้างประสบการณ์ร่วมและการ Individualized Content ให้ตรงใจกับผู้ใช้มากขึ้น

3. การให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแบบ “เปิดตลอดเวลา (Always-On)” หรือเป็น Technology ที่มักเป็นที่รู้จักในนาม “copilots” ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ใช้ GenAI จะสามารถแนะนำอาชีพพนักงานแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรู้จักพนักงานดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Career Path การเรียนรู้และการพัฒนาที่พวกเขาต้องการ เวลาที่พวกเขาต้องการวันหยุด และดูว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากการเตือนการประเมินเป้าหมายประจำปี หรือสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนจากองค์กรร่วมไปถึงเรื่องอย่างสุขภาพและ Wellbeing

messageImage 1699606193816

การเพิ่มผลผลิตด้วย Ethical AI

ความสามารถของ GenAI สามารถปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานในระดับที่สูงขึ้นพร้อมทั้งเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้ตรงใจมากขึ้น ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างผลลัพธ์ที่ชัดเจน AIสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทรัพยากรบุคคลได้มากถึง 30% รวมถึงโอกาสที่จะลดค่าใช้จ่ายที่มาจากงาน HR Admin ได้มากกว่า 10% เลยทีเดียว

แน่นอนว่า GenAI ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกระบวนการและกิจกรรมที่มีอยู่เท่านั้น เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลคิดใหม่ถึงวิธีการให้บริการของงานการให้บริการทาง HR แต่อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่มีการนำเอา Technology มาช่วยในการตัดสินใจ ทาง HR ควรระมัดระวังความเสี่ยงต่างๆ ของ GenAI อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลบุคลากรที่ละเอียดอ่อน แต่การนำเอาข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจจะสามารถลดอคติในการตัดสินใจแต่อย่างไรก็ตามควรจะต้องมีการพิจารณาถึงประเด็นที่อ่อนไหว รวมถึงการรักษาข้อมูลความลับ รวมถึงข้อกำหนอทางด้านกฎหมายอีกด้วย

เป็นที่ทราบดีว่าเราคงจะหยุดกระแสและการนำเอา Technology ไปใช้ไม่ได้ แต่การใช้อย่างเหมาะสม ถูกศีลธรรมและมี Business Case เรื่องผลประโยชน์อย่างชัดเจน ยอมที่สามารถสร้างความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และความยุติธรรมในขบวนการการนำเอา GenAI ไปใช้ เพราะไม่มีประโยชน์อันใดที่องค์กรพยายามที่จะฝืนกระแสการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปิดตาไม่ยอมรับกับ Technology ใหม่

messageImage 1699606248898
messageImage 1699606259312

Source : https://www.bcg.com/publications/2023/transforming-human-resources-using-generative-ai

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.