ADGES

ขอขอบคุณผู้บริหารและส่วนงาน HR จากองค์กรชั้นนำทุกท่าน ที่เข้าร่วม Hogan Deep-Dive ‘The Power of Personality’ ที่ทางได้ ADGES จัดขึ้น

Final ปก Blog 98

ขอขอบคุณผู้บริหารและส่วนงาน HR จากองค์กรชั้นนำทุกท่าน ที่เข้าร่วม Hogan Deep-Dive ‘The Power of Personality’ ที่ทางได้ ADGES จัดขึ้น

เมื่อวันที่  16 สิงหาคม 2566 ณ สถานที่จัดการอบรม ADGES ได้มีการจัดกิจกรรม Hogan Deep-Dive ภายใต้หัวข้อ ‘The Power of Personality’ โดยในการงานนี้ได้รับการเข้าร่วมอย่างจำนวนมากจากผู้บริหารและส่วนงาน HR จากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังแห่งบุคลิกภาพ (Personality) และการนำ Hogan ไปปรับใช้พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการสัมมนาที่เน้นไปที่การทำความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวัดและการวิเคราะห์บุคลิกภาพด้วยเครื่องมือ Hogan Assessments ที่เป็นที่รู้จักในวงการ Personality Assessments อย่างแท้จริง เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ในองค์กร โดยเอาประสบการณ์ที่ทำงานให้กับทาง Assessment Provider และ Business School อย่าง IMD มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน 3 เรื่องคือ

1. Talent Acquisition
2. Talent Development
3. Talent Intervention
 
นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเครื่องมือและกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้พลังแห่งบุคลิกภาพในองค์กร การวางแผนพัฒนาสำหรับบุคคลภายในองค์กรและการสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
 

สำหรับผู้สนใจเรื่องนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสัมมนาและอบรมที่ทางได้ ADGES จัดขึ้นได้ที่  www.adges.net หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 088 028 1111

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างเต็มใจ และหวังว่าทุกท่านจะสามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรให้เป็นที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่