ขอขอบคุณสวนโมกข์กรุงเทพ และ PMAT ที่ให้เกียรติเชิญทาง ADGES เป็นส่วนหนึ่งอีกครั้งกับหลักสูตร “องค์กรรมณีย์” หรือ “MINDFULNESS ORGANIZATION” ที่สวนโมกข์กรุงเทพ รุ่นที่ 4

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2023 ที่ผ่านมา ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพฯ สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ PMAT ได้มอบโอกาสและเกียรติให้แก่ทาง ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ในการเสนอหัวข้อในหลักสูตร “ ผู้นำรมณีย์ ” หรือ “Mindfulness Leadership” รุ่นที่ 4

 

นับเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งที่ทาง ADGES ได้ร่วมงานในหลักสูตร “องค์กรรมณีย์” กับทาง สวนโมกข์กรุงเทพ และ PMAT (Personnel Management Association of Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีสติและมีสติปัญญา โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมาย ADGES ขอบคุณสวนโมกข์กรุงเทพและ PMAT อีกครั้ง