ขอขอบคุณสวนโมกข์กรุงเทพ และ PMAT ที่ให้เกียรติเชิญทาง ADGES เป็นส่วนหนึ่งอีกครั้งกับหลักสูตร “องค์กรรมณีย์” หรือ “MINDFULNESS ORGANIZATION” ที่สวนโมกข์กรุงเทพ รุ่นที่ 3

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2023 ที่ผ่านมา ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพฯ สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ PMAT  ได้มอบโอกาสและเกียรติให้แก่ทาง ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ในการเสนอหัวข้อในหลักสูตร “องค์กรรมณีย์” หรือ “MINDFULNESS ORGANIZATION” รุ่นที่ 3

 

นับเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งที่ทาง ADGES ได้ร่วมงานในหลักสูตร “องค์กรรมณีย์” กับทาง สวนโมกข์กรุงเทพ และ PMAT (Personnel Management Association of Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีสติและมีสติปัญญา โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมาย ADGES ขอบคุณสวนโมกข์กรุงเทพและ PMAT อีกครั้ง

 

และเปิดรับสมัครแล้วสำหรับรุ่นที่ 4 หลักสูตร “องค์กรรมณีย์” ใวันที่ 10-12 ตุลาคม 2023 นี้ นับว่าเป็นโอกาสที่น่าตื่นตาตื่นใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีสติและมีสติปัญญาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและตนเอง

 

รายละเอียดหลักสูตร : https://drive.google.com/file/d/1_pZgkImYC1iRIdQQ2CEmvp5RKd2xv7ke/view?usp=sharing
สมัครเข้าร่วมหลักสูตร : https://forms.gle/oFPitQRWWAdBk9R19