ขอเชิญเข้าร่วม Virtual Director’s Briefing ในหัวข้อ “ESG as a Vehicle For Business Transformation”

ขอเชิญเข้าร่วม Virtual Director’s Briefing ในหัวข้อ “ESG as a Vehicle For Business Transformation”

SeminareventIm 50616 6

Thai Institute of Directors (IOD) ร่วมกับ IOD Community of Practices on Business Transformation ขอเชิญเข้าร่วม Virtual Director’s Briefing ในหัวข้อ “ESG as a Vehicle For Business Transformation”

ขอเชิญเข้าร่วม Virtual Director’s Briefing ในหัวข้อ “SG as a Vehicle For Business Transformation” ที่จัดขึ้นโดย Thai Institute of Directors (IOD) ร่วมกับ IOD Community of Practices on Business Transformation โดยพบกับ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ที่ได้เกียรติรับมอบหมายเป็น Moderator ใน Session นี้ ร่วมกับ Speaker ด้าน Leads our offices in Southeast Asia Mr. Kaushik Das, Senior Partner and Managing Partner of Southeast Asia in McKinsey & Company

โดย Mr. Kaushik Das จะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการที่บริษัทต่างๆ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเติบโตของธุรกิจ รวมไปถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยสามารถใช้แนวทางและเรียนรู้จาก ​ Sessions นี้เพื่อนำมาปรับใช้เพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืนมากขึ้น

โดยจัดขึ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2022 เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทาง  Zoom Meeting ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  http://www.thai-iod.com/en/seminar-events-detail.asp?id=802 ติดต่อสอบถาม ​[email protected] or 088-088-5081

1) บรรยายภาษาอังกฤษ
2) กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565

DB12 1040x1040 VR edit 1 re2 1024x1024 2

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.


Please Contacts

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.