ขอเชิญเข้าร่วม Virtual Director’s Briefing ในหัวข้อ “ESG as a Vehicle For Business Transformation”

 

Thai Institute of Directors (IOD) ร่วมกับ IOD Community of Practices on Business Transformation ขอเชิญเข้าร่วม Virtual Director’s Briefing ในหัวข้อ “ESG as a Vehicle For Business Transformation”

ขอเชิญเข้าร่วม Virtual Director’s Briefing ในหัวข้อ “SG as a Vehicle For Business Transformation” ที่จัดขึ้นโดย Thai Institute of Directors (IOD) ร่วมกับ IOD Community of Practices on Business Transformation โดยพบกับ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ที่ได้เกียรติรับมอบหมายเป็น Moderator ใน Session นี้ ร่วมกับ Speaker ด้าน Leads our offices in Southeast Asia Mr. Kaushik Das, Senior Partner and Managing Partner of Southeast Asia in McKinsey & Company

 

โดย Mr. Kaushik Das จะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการที่บริษัทต่างๆ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเติบโตของธุรกิจ รวมไปถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยสามารถใช้แนวทางและเรียนรู้จาก ​ Sessions นี้เพื่อนำมาปรับใช้เพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืนมากขึ้น

 

โดยจัดขึ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2022 เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทาง  Zoom Meeting ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  http://www.thai-iod.com/en/seminar-events-detail.asp?id=802 ติดต่อสอบถาม ​[email protected] or 088-088-5081

 

1) บรรยายภาษาอังกฤษ
2) กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565

 

DB12 1040x1040 VR edit 1 re2 1024x1024 2