ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO และ Founder ของ ADGES ได้ร่วมวงสนทนาที่พุทธบริษัทจะลองมาระดมสมองแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อสร้างขบวนการศึกษาธรรมะและสร้างสรรค์องค์กรรมณีย์

ในการเสวนาในหัวข้อ ‘การศึกษาพระ_พุทธศาสนามีทางออก (ไม่รอแล้วนะ)’ รวมถึงประเด็นในเรื่อง การศึกษาพระพุทธศาสนาในอดีตถึงปัจจุบัน พุทธบริษัทมองเห็นอะไรบ้าง และทางออกของการศึกษาพระพุทธศาสนาว่าควรจะเป็นอย่างไรและเริ่มที่ไหน และควรทำอย่างไรบ้าง โดยมีพระผู้ใหญ่เช่น พระเทพเวที พระธรรมวชิราจารย์ พระครูเมธังกร และฆราวาสผู้มีความรู้ในกลุ่มต่างโดยรวมถึง ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช คุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล ตัวแทนจาก สสส. ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ วิทยากรและผู้ร่วมออกแบบหลักสูตร องค์กรรมณีย์ร่วมกับทาง หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสอินทปัญโญ โดยยังมีการเสวนาอีกหกครั้งเพื่อหาข้อสรุปและผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาในประเทศไทยต่อไป