ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder &CEO ADGES) และที่ปรึกษาชมรม Human Capital Management Club ได้ร่วมสนทนาในหัวข้อ “เสริมกำลังใจ เติมพลังชีวิต” ในรายการขบวนการ “สว. สูงวัยไปต่อ”

ในรายการ “ขบวนการ สว. สูงวัยไปต่อ” ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท ADGES) และที่ปรึกษาชมรม Human Capital Management Club ได้ร่วมสนทนาในหัวข้อ เสริมกำลังใจ เติมพลังชีวิตโดยเน้นความสำคัญของการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจในชีวิตประจำวัน ทางคลื่น FM 96.0 Mhz. โดยคุณจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล ผู้ดำเนินรายการ

 

ดร.ณัฐวุฒิ กล่าวถึงเคล็ดลับและความสำคัญของการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ การรับรู้เสียงในใจและการเติมพลังให้กับตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจ เขาเน้นว่าความสุขไม่ได้อยู่นอกเรา แต่อยู่ในเราเอง โดยเราควรเริ่มต้นจากการมองโลกในมุมมองที่เชื่อมโยงกับความสุขและความเป็นส่วนตัวของเราเอง โดยการมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตและการรับรู้ตัวตนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิต 

 

นอกจากนี้ เขายังเน้นถึงความสำคัญของการรับรู้และการสร้างสภาวะที่สงบให้กับจิตใจ โดยการปล่อยปล่อยสิ่งที่ไม่ดีต่อจิตใจและการฝึกสติเพื่อเพิ่มความกระชับและความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราเอง ด้วยการเริ่มต้นที่การบ่มเพาะสติ โดยเริ่มต้นจากความสุขภายในตนเอง 

 

ด้วยเสริมความฉลาดทางสถานการณ์และการพัฒนาตัวเองด้วยวิธีที่เหมาะสม เขาเชื่อว่าเราสามารถสร้างชีวิตที่มีความสุขและเต็มไปด้วยพลังได้ โดยการมีสติและการรับรู้ตัวเราเองอย่างถูกต้อง นับถือและฝึกฝนในการดูแลและปกป้องสุขภาพทั้งกายและใจอย่างสม่ำเสมอ 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่ Zaabnews : EP.69 เสริมกำลังใจ เติมพลังชีวิต | รายการ ขบวนการ สว สูงวัย ไปต่อ