ผู้นำยุคใหม่ ร่วมนำ ‘รมณีย์’ สู่ความสำเร็จ: หลักสูตรองค์กรรมณีย์ รุ่นที่ 6

นับเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งที่ทาง ADGES ร่วมในการสร้างและสืบสาน Mindfulness Organization กับทาง สวนโมกข์ และ PMAT (Personnel Management Association of Thailand) โดย ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ได้นำเสนอหัวข้อในหลักสูตรเรื่อง “ ผู้นำรมณีย์ ” หรือ “Mindfulness Leadership”

 

ADGES รู้สึกยินดีและประทับใจอย่างยิ่งที่ปัจจุบันผู้บริหารจำนวนมากให้ความสำคัญและเห็นความสำคัญในการสร้าง Mindfulness ในองค์กรของตนจนสืบสานมาถึงรุ่นที่ 6 แล้ว

 

ผู้เข้าร่วมจากผู้บริหารขององค์กรชั้นนำของประเทศได้ร่วมเเลกเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรของตนและความรู้สึกรวมถึงไอเดีย ความคิดหรือวิธีการจัดการของตน หลายๆ ท่านได้เห็นมุมมองใหม่ๆ สิ่งที่ตนเองเคยมองข้ามไปและได้เทคนิคใหม่ๆที่ตนสามารถนำกลับไปใช้ Positive Energy ของผู้บริหารทุกท่านในขณะเข้าร่วมหลักสูตรนี้ได้ถูกส่งผ่านออกมา ทำให้เกิดความความรมณีย์ในบทสนทนาที่หลายท่านบอกว่าหาได้ยากมากในชีวิตการทำงาน ณ ปัจจุบันเนื่องมาจากเราถูกขับเคลื่อนชีวิตการทำงานด้วย KPI และ Performance ผู้บริหารทุกท่านยังได้เคล็ดลับเทคนิคในการทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากให้เด็กรุ่นใหม่มาเข้าถึงความรมณีย์

 

เมื่อผู้บริหารได้สร้างความรมณีย์ที่เริ่มต้นจากตนเองก็จะสามารถเริ่มและปลูกฝังวัฒนธรรมของความรมณีย์นี้ให้เกิดขึ้นในองค์กร

สำหรับหลักสูตรองค์กรรมณีย์รุ่นที่ 7 จะจัดขึ้นในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ PMAT