ภาพบรรยากาศงาน Director’s Briefing จัดโดย IOD ร่วมกับ Community of Practices ได้ชวนคุณเคน THE STANDARD มาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ The Invisible Leader for Sustainable Growth

ภาพบรรยากาศงาน Director’s Briefing จัดโดย IOD ร่วมกับ Community of Practices ได้ชวนคุณเคน THE STANDARD มาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ The Invisible Leader for Sustainable Growth

Final ปก Blog 74

งาน Director’s Briefing The Invisible Leader for Sustainable Growth จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ร่วมกับ Community of Practices: Business Transformation & Leadership

Director’s Briefing มีการเสวนาโดยนำเอาเนื้อหาจากหนังสือ The Invisible Leader (ผู้นำล่องหน) หนังสือใหม่ในรอบ 8 ปีของ คุณเคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ CEO&Editor-in-Chief, THE STANDARD มาพูดคุยกันในเรื่องของบทบาทผู้นำที่มีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างความยั่งยืนขององค์กร โดยมี ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ Founder & CEO ADGES และ Community of Practices Leader: Business Transformation & Leadership เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

IMG_0541

ในนามของ ADGES และ Community of Practices Leader: Business Transformation & Leadership ขอขอบคุณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ที่ได้ให้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ และขอขอบคุณ คุณเคน THE STANDARD ที่ได้มาสร้างความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของ Sustainable Growth ที่ผู้นำหลายๆ ท่านยังไม่ได้คำนึงถึงในวันนี้แต่จะมีผลอย่างมากในอนาคต

หากท่านใดที่อยากอ่านเรื่องราวและยังสงสัยว่า “ทำไมผู้นำต้องล่องหน” และ Sustainable Growth สำคัญต่อการบริหารองค์กรและทีมอย่างไร สามารถอ่านย้อนหลังการถอดบทความได้ที่ www.adges.net เร็วๆ นี้https://www.youtube.com/watch?v=vc9kHkRBx9k&ab_channel=ThaiInstituteofDirectors

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.


Please Contacts

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.