ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของ Special Event การรับฟังบรรยายในหัวข้อ Digital Business Transformation ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ TRUE DIGITAL GROUP

จบไปแล้วกับงาน Special Event ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ถือเป็นการทำ Company Visit ครั้งแรกที่จัดขึ้นโดยทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ True Digital Group โดยมีผู้ร่วมลงทะเบียนเข้างานกว่า 80 ท่าน

บรรยากาศภายในงานถือว่าได้ตื่นตาตื่นใจไปกับสถานที่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง Tech Ecosystem โดยเฉพาะ ได้เยี่ยมชมภายในอาคารในส่วนของ Data Center และ TK Park แต่สิ่งที่เหนือกว่า Hardware ตึกอาคาร คือ คนในองค์กรที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จออกมาแบบจับต้องได้ และร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ True to Tech: Digital Business Transformation

และมีการเสวนาในหัวข้อ How to cultivate innovation spirits? – A lesson learned from True Digital โดย คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ประธานกรรมการ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป) และ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ADGES) ในช่วงท้าย 

ADGES รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน Special Event ในครั้งนี้ ถือเป็น Session ที่จุดประกายทางความคิดให้กับผู้บริหารระดับสูงในหลากหลายองค์กรที่มาในวันนี้ ขอเป็นตัวแทน ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ กล่าวขอบคุณ คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกครั้งที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้