ร่วมเป็นหนึ่งใน Executive Coaching ของสถาบันการศึกษา International Institute for Management Development (IMD) Business School ชั้นนำของโลก

 

ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ Founder&CEO, ADGES ได้ร่วมงานกับทาง International Institute for Management Development (IMD) of Switzerland, ในฐานะ Executive Coaching

สถาบันการศึกษา International Institute for Management Development (IMD) เป็นสถาบันศึกษา ที่เน้นการศึกษาด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ (Business and Management) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมุ่งเน้นการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรและการดำเนินธุรกิจ มีหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพมากมายรองรับ อย่างเช่น Executive MBA, Master’s in Business Administration Executive, Education Programs และ Executive Coaching

 

Executive Coaching เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Executive Education ของสถาบัน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของผู้บริหารในองค์กร โดยแต่ละโปรแกรมของ Executive Coaching ที่ IMD Business School จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของผู้บริหารแต่ละคน โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารมีการมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในบริบทธุรกิจที่หลากหลายและท้าทาย จะมีการประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้รับประสบการณ์และการพัฒนาที่เหมาะสมต่อความต้องการและเป้าหมายขององค์กรและตนเอง

 

IMD Business School ให้ความสำคัญกับการคัดเลือก Executive Coach เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่จะได้รับการโค้ชจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานกับผู้บริหารองค์กรอื่นๆ โดยผลประเมินจากผู้บริหารที่ได้เคยได้รับการโค้ชจะถูกพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่า Executive Coach มีความสามารถในการทำงานกับผู้บริหารในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ดี

 

ปัจจุบัน IMD Business School มี Executive Coach ทั้งหมด 200 คนทั่วโลก มาจากหลากหลายวัฒนธรรมและภาษา โดย ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ Founder&CEO, ADGES ได้มีโอกาสไปร่วมงาน IMD Coaching Work ร่วมกับ Executive Coach ท่านอื่นๆ ที่ประเทศมาเลเซีย ในช่วงวันที่ 22-26 พ.ค. ที่ผ่านมา