สวนโมกข์กรุงเทพฯ และ PMAT ขอเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมหลักสูตร “องค์กรรมณีย์” (Mindfulness Organization) รุ่นที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 ที่สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาวะการทำงานในปัจจุบันได้สร้างความทุกข์ให้แก่คนจำนวนมาก และผู้บริหารจำนวนมากก็ไม่ทราบว่าพฤติกรรมของตนเป็นต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับเพื่อนร่วมงาน และลูกน้องโดยไม่ได้ตั้งใจ

 

ถ้าเราช่วยกันลดความทุกข์ ลดความกลัว และลดอุณหภูมิในองค์กรลงได้ จะช่วยสร้างพลังบวกให้องค์กร
ซึ่งจะมีผลต่อ
Productivity, Creativity, Innovation และ Agility ในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

สวนโมกข์กรุงเทพฯ และ PMAT ได้ร่วมกับ executive coach ชั้นนำของประเทศ โค้ชจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด , ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ และ ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต” (ครูสมาธิ ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา) ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยใช้หลักของ สติหรือ Mindfulness โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ ประธานกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิทยากร โดยเนื้อหาจะเป็นการเข้าไปสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง สร้างภาวะความเป็นผู้นำ สร้างวัฒนธรรมองค์กร และการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะใช้หลักของสติสร้างความรมณีย์และพลังบวกให้กับองค์กร

 

รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สวนโมกข์กรุงเทพฯ เพื่อนำไปสร้างสรรค์สังคมรมณีย์ผ่านกิจกรรมอื่นๆ
ของสวนโมกข์กรุงเทพฯ ต่อไป