สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตรองค์กรรมณีย์ สำหรับองค์กร

สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตรองค์กรรมณีย์
สำหรับองค์กร

Page1 01 scaled

สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “องค์กรรมณีย์ : Mindfulness Organization (Exclusive Certificate Program)”

ระยะเวลาอบรมเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้บริหารที่ต้องการสร้างพลังบวกให้กับองค์กร ด้วยการนำหลักพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางสร้างและพัฒนาบุคคล ทีม และองค์กรด้วยสติ อันจะทำให้คนในองค์กรเกิดความสุข องค์กรมีสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดความงอกงาม และนำมาซึ่ง “พลังการทำงานเชิงบวก”อันเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรรมณีย์ “คนงาม ชุมชนงาม ถิ่นงาม ธรรมชาติเป็นรมณีย์”

ภายในหลักสูตรพบกับ วิทยากร : ดร.วิรไท สันติประภพ ประธานกรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต, โค้ชจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach Group, ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ADGES โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้

กิจกรรมวันที่ 8 กันยายน 2565 : Hello! Mindfulness (เพลินภาวนา)

เวลา 09.00-12.00 น. ในหัวข้อ

“การตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness)”

สำหรับช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ในหัวข้อ

“การนำสติมาใช้กับตนเองและผู้อื่น”

Page3 01

 

กิจกรรมวันที่ 9 กันยายน 2565 : Mindfulness Leadership (ผู้นำรมณีย์)

เวลา 09.00-12.00 น. ในหัวข้อ

“บทบาทของผู้นำแห่งสติ ผู้สร้างการตื่นรู้และแรงบันดาลใจ

จากนั้น เวลา 13.00-16.00 น. ในหัวข้อ

“การบูรณาการสติกับการนำไปใช้ เพื่อผลักดันไปสู่การเป็นองค์กรรมณีย์”

Page4 01

รายละเอียดการเข้าร่วมหลักสูตร เปิดรับสมัครจำนวน 20- 25 ท่าน , ค่าธรรมเนียมหลักสูตร : 15,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวและรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uS1nDOlG_g7l3eNWpgya1sUtwJ-Myoy0

และสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/B1xemyu5WYC9XVHz5

หมายเหตุ : ผู้ผ่านหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรภายใต้ความร่วมมือจาก 5 องค์กร พร้อม Digital Badge

Page2 01 1

Source : สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.


Please Contacts

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.