หลักสูตร “องค์กรรมณีย์” หรือ “MINDFULNESS ORGANIZATION” ที่สวนโมกข์กรุงเทพ รุ่นที่ 3

สวนโมกข์กรุงเทพ และ PMAT (Personnel Management Association of Thailand) ขอเชิญท่านผู้บริหารระดับสูงที่มีความประสงค์ที่จะสร้างพลังบวกและพัฒนาองค์กรของท่านให้เติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรองค์กรรมณีย์ MINDFULNESS ORGANIZATION ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2566 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

สวนโมกข์กรุงเทพและ PMAT ร่วมกับ Executive Coach ชั้นนำในประเทศได้พัฒนาหลักสูตรองค์กรรมณีย์ Mindfulness Organization เพื่อให้ผู้เรียนมีการใช้หลักของ “สติ” หรือ Mindfulness เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง พร้อมทั้งสร้างภาวะความเป็นผู้นำและวัฒนธรรมองค์กรที่มีการใช้หลัก Mindfulness เข้าไปสร้างความรมณีย์และพลังบวกให้กับองค์กรอย่างแน่นอน

 

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยลดความทุกข์ ความกลัว และอุณหภูมิในองค์กร ซึ่งส่งผลต่อสร้างพลังบวกให้องค์กรเช่น Productivity, Creativity, และ Agility ที่ดีขึ้น

 

ในการอบรมและพัฒนาในหลักสูตรนี้มีการเน้นที่ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่เป็น Transformation Champion หรือ Change Agent ขององค์กรให้มีความตระหนักรู้สูงในการใช้หลัก mindfulness เพื่อสร้างความรู้สึกและการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว นอกจากนี้ การเข้าร่วมของผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล (HR) เพื่อช่วยกันขับเคลื่อน Mindfulness Organization ในองค์กรยังเป็นประโยชน์อีกด้วย

 

หลักสูตรนี้ได้รับความนิยมจากผู้สมัครมากมาย โดยมีจำนวนผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ จึงมีเสียงเรียกร้องให้จัดใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้โอกาสให้กับผู้สนใจและผู้บริหารที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรนี้อย่างเพียงพอ

 

โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ วันที่ 2-4 สิงหาคม 2566 ดังนี้

  • 2 สิงหาคม 2566 – Introduction of Mindfulness Organization (องค์กรรมณีย์)
  • 3 สิงหาคม 2566 – The Self and Mindful Relationship (เข้าใจตน เข้าใจคนเป็นต้นทางแห่งรมณีย์)
  • 4 สิงหาคม 2566 – Mindfulness Leadership (ผู้นำรมณีย์)M

YwtcoVyCPjdDIPY0GRzYTMQq2w6zz1YZeQSiORsv
B61BU0cAIGFLknAFSBsE83nU7R3ZF3PB4iry1F3N
gkPYsBSAEpiHTrUT1UKQZNckFMD7WC5ueIAdQuCu

วิทยากร
  • ดร.วิรไท สันติประภพ ประธานกรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาส
    อินทปัญโญ
  • ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต
  • โค้ชจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach Group
  • ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ADGES
หลักสูตรมีใบประกาศนียบัตรรับรอง

ภายใต้ความร่วมมือจาก 5 องค์กร

หมายเหตุ

รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://citly.me/mDuPU

รายละเอียดเพิ่มเติม –> DOWNLOAD

สอบถามเพิ่มเติม

คุณกิตติศักดิ์ พรหมเดช (เจมส์)
โทร. 095-042-9327