หลักสูตร “องค์กรรมณีย์” หรือ “Mindfulness Organization” course ที่สวนโมกข์กรุงเทพ จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งรอบหน้าจะจัดวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตร “องค์กรรมณีย์” หรือ “Mindfulness Organization” course ที่สวนโมกข์กรุงเทพ จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566

320759186 523216099755012 4693400963528917109 n
ปฏิเสธไม่ได้ว่าความทุกข์ในชีวิตของหลายคน เกิดจากที่ทำงานและเจ้านายจำนวนมากก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของตนเป็นต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับลูกน้องและคนรอบข้างโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าเราช่วยกันลดความทุกข์ ลดความกลัว และลดอุณหภูมิใองค์กรได้จะมีผลช่วยสร้างพลังบวกให้องค์กร ซึ่งจะมีผลต่อ productivity, creativity,และ agility ในองค์กรอย่างแน่นอนสวนโมกข์กรุงเทพและ PMAT ได้ร่วมกับ executive coach ชั้นนำของประเทศ Jimi Potchanart Nattavut Kulnides และ “ครูดล” (ครูสมาธิ ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา) พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยใช้หลักของ “สติ” หรือ mindfulness เข้าไปสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง สร้างภาวะความเป็นผู้นำ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยมีเป้าหมายที่จะใช้หลัก mindfulness สร้างความรมณีย์และพลังบวกให้กับองค์กรจัดไปรอบแรกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่รับได้ 25 คน มีเสียงเรียกร้องให้จัดใหม่อีกรอบหนึ่งและได้รับคำแนะนำให้เพิ่มเวลาเป็นสามวัน โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้

กิจกรรม Part1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 : Introduction of Mindfulness Organization (องค์กรรมณีย์)

เวลา 09.00-17.00 น.

317936850 853828189301003 723520763264093358 n

กิจกรรม Part2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 : The self and Mindful Relationship (เข้าใจตน เข้าใจคน เป็นต้นทางแห่งรมณีย์)

เวลา 09.00-16.30 น.

319894210 2054525504736149 4493941111056438256 n

กิจกรรม Part3 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 : Mindfulness Leadership (ผู้นำรมณีย์)

เวลา 09.00-17.00 น.

319524833 687234292933138 5037620696442752875 n
รอบนี้จะเน้นที่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่เป็น transformation champion หรือ change agent ขององค์กรเป็นหลัก แต่ถ้าท่านผู้บริหารจะเกี่ยวก้อยมากับผู้บริหารด้าน HR ด้วยเพื่อไปช่วยกันขับเคลื่อน mindfulness organization ในองค์กรก็จะเป็นประโยชน์ยิ่ง รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สวนโมกข์กรุงเทพ เพื่อนำไปสร้างสรรค์สังคมรมณีย์ผ่านกิจกรรมอื่นๆ ของสวนโมกข์กรุงเทพต่อไป ท่านที่สนใจลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้หลักสูตร องค์กรรมณีย์: Mindfulness Organization⏳ ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 (3วัน)  สถานที่ : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพ  อัตราค่าสัมมนาท่านละ : 26,750 บาท [25,000 บาท + 1,750 บาท(Vat)] พิเศษ !! หากองค์กรใดสมัครเข้าร่วมทั้งผู้บริหารและผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล/วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการนำหลักคิดเรื่ององค์กรรมณีย์ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลจริง ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 45,000 บาท (ต่อ 2 ท่าน)[ 48,150 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (45,000 บาท + 3,150 บาท (Vat) ) ] ลิงก์ลงทะเบียน https://forms.gle/vxzSKmYmMGZwdeNM6รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1W1OoFS9a51cBRYEafJw…/view…

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.


Please Contacts

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.