หลักสูตร “องค์กรรมณีย์” หรือ “Mindfulness Organization” course ที่สวนโมกข์กรุงเทพ จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งรอบหน้าจะจัดวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความทุกข์ในชีวิตของหลายคน เกิดจากที่ทำงานและเจ้านายจำนวนมากก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของตนเป็นต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับลูกน้องและคนรอบข้างโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าเราช่วยกันลดความทุกข์ ลดความกลัว และลดอุณหภูมิใองค์กรได้จะมีผลช่วยสร้างพลังบวกให้องค์กร ซึ่งจะมีผลต่อ productivity, creativity,และ agility ในองค์กรอย่างแน่นอนสวนโมกข์กรุงเทพและ PMAT ได้ร่วมกับ executive coach ชั้นนำของประเทศ Jimi Potchanart Nattavut Kulnides และ “ครูดล” (ครูสมาธิ ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา) พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยใช้หลักของ “สติ” หรือ mindfulness เข้าไปสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง สร้างภาวะความเป็นผู้นำ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยมีเป้าหมายที่จะใช้หลัก mindfulness สร้างความรมณีย์และพลังบวกให้กับองค์กรจัดไปรอบแรกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่รับได้ 25 คน มีเสียงเรียกร้องให้จัดใหม่อีกรอบหนึ่งและได้รับคำแนะนำให้เพิ่มเวลาเป็นสามวัน โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้

 

กิจกรรม Part1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 : Introduction of Mindfulness Organization (องค์กรรมณีย์)

เวลา 09.00-17.00 น.

317936850 853828189301003 723520763264093358 n

 

กิจกรรม Part2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 : The self and Mindful Relationship (เข้าใจตน เข้าใจคน เป็นต้นทางแห่งรมณีย์)

เวลา 09.00-16.30 น.

319894210 2054525504736149 4493941111056438256 n

 

กิจกรรม Part3 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 : Mindfulness Leadership (ผู้นำรมณีย์)

เวลา 09.00-17.00 น.

 

319524833 687234292933138 5037620696442752875 n

รอบนี้จะเน้นที่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่เป็น transformation champion หรือ change agent ขององค์กรเป็นหลัก แต่ถ้าท่านผู้บริหารจะเกี่ยวก้อยมากับผู้บริหารด้าน HR ด้วยเพื่อไปช่วยกันขับเคลื่อน mindfulness organization ในองค์กรก็จะเป็นประโยชน์ยิ่ง รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สวนโมกข์กรุงเทพ เพื่อนำไปสร้างสรรค์สังคมรมณีย์ผ่านกิจกรรมอื่นๆ ของสวนโมกข์กรุงเทพต่อไป ท่านที่สนใจลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้หลักสูตร องค์กรรมณีย์: Mindfulness Organization⏳ ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 (3วัน)  สถานที่ : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพ  อัตราค่าสัมมนาท่านละ : 26,750 บาท [25,000 บาท + 1,750 บาท(Vat)] พิเศษ !! หากองค์กรใดสมัครเข้าร่วมทั้งผู้บริหารและผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล/วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการนำหลักคิดเรื่ององค์กรรมณีย์ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลจริง ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 45,000 บาท (ต่อ 2 ท่าน)[ 48,150 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (45,000 บาท + 3,150 บาท (Vat) ) ] ลิงก์ลงทะเบียน https://forms.gle/vxzSKmYmMGZwdeNM6รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1W1OoFS9a51cBRYEafJw…/view…