อีกหนึ่งทักษะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานคือเรื่องของการสื่อสาร

ADGES ได้มีโอกาสออกแบบและจัด WorkshopStrategic Communicatorให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มด้านการเงินดิจิทัล  

 

ผู้บริหารหลายๆท่านมักจะมีประสบการณ์เข้าร่วม Workshop เกี่ยวกับการสื่อสารมามากมาย ซึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งสารและผู้รับสาร เนื้อหาของการสื่อสารในรูปแบบปกติ การสื่อสารเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ แต่การสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องง่าย แค่การสื่อสารที่ผิดก็จะทำให้ Message ที่เราต้องการสื่อออกไปคลาดเคลื่อนทันที

 

ADGES เป็น Partner กับองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ทำให้เรามี Partner ในการ Present Workshop ที่หลากหลาย

 

Workshop ในบริบทใหม่ที่ ADGES นำเสนอในวันนี้ ได้นำ Assessment ที่สะท้อนถึง Thinking and Behavioral Preference ของผู้บริหาร มาผสมผสานกับ Communication เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจถึงความชอบในรูปแบบทางความคิดและพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น เพื่อการทำงานร่วมกันภายในทีม และเข้าใจถึงกลยุทธ์ของการสื่อสารที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

 

การสื่อสารไม่ได้มีรูปแบบตายตัวแต่เราต้องสังเกตจากสถานการณ์รอบๆข้าง จังหวะและเวลา รวมถึงเข้าใจตัวตนของคนที่เราจะเข้าไปคุยด้วย การนำเสนองานหรือการพูดคุยต้องมีการวางแผนและเราได้ใช้กรณีศึกษาตัวอย่าง ให้ผู้บริหารได้เห็นภาพ และได้มาคิด วิเคราะห์กันภายในองค์กร มีการ Debate กันระหว่างผู้บริหารทำให้เกิด Open Communication และมี Dialogue ที่น่าสนใจว่าวิธีการแบบไหนและการสื่อสารแบบไหนที่องค์กรของเราต้องการเพื่อส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรซึ่งทาง ADGES ได้รับผลตอบรับจากผู้บริหารเป็นอย่างดีทั้งความร่วมมือและการนำไปปรับใช้ได้ได้จริงในองค์กร