เชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน HCM Roundtable 3/2023 ในหัวข้อ Building Corporate Wellness – Lifestyle Modification for Better Health

 

ADGES ไปร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ในหัวข้อในหัวข้อ Building Corporate Wellness – Lifestyle Modification for Better Health

องค์กรปัจจุบันได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานของพนักงานมากขึ้น โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่นการออกกำลังกายและการรักษาสุขภาพด้วยอาหารที่ดีต่อร่างกาย การลดความเครียด การสนับสนุนการนอนหลับที่ดี และการสนับสนุนสุขภาพจิตใจ นอกจากนี้ยังมีการให้คำแนะนำและการฝึกอบรมในการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น เลิกสูบบุหรี่ ลดการบริโภคแอลกอฮอล์ ลดน้ำตาลในอาหาร และเปลี่ยนรูปแบบการกินอาหารอื่น ๆ

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เวลา 14:00 – 17:00 น.

ณ ห้อง The Campus ชั้น LL โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

รูปแบบ : Onsite

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ [email protected] (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

วิทยากร
  • พญ.กัคววีร์ นาคะวิโร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำศูนย์เวลเนส วีแคร์

  • นพ.พงศ์ภากร ศรธนะรัตน์ แพทย์ประจำศูนย์เวลเนส วีแคร์ Health coach ACE (American Council on Exercise)

  • ตร.ณัฐจุฒิ กุลนิเทศ Founder and CEO, ADGES