ADGES ขอขอบคุณ โรงพยาบาลศิริราช ที่ให้เกียรติ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder&CEO) ที่ได้เข้ามาบรรยายให้กับผู้บริหารระดับสูงในโครงการ Advanced Strategic Management Leader หรือหลักสูตร CEO ในหัวข้อ ‘HRM in The Digital Era’

วันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder&CEO) ได้มีโอกาสและความไว้วางใจในการได้เข้ามาบรรยายให้กับผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ในโครงการ Advanced Strategic Management Leader หรือหลักสูตร CEO ในหัวข้อ HRM in Digital Era ที่โรงพยาบาลศิริราช

 

ในบริบทสังคมที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่ HRM ต้องสร้างความคุ้มค่าและความสำเร็จให้กับองค์กรจาก Outside-in เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ทำให้ HRM ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริหาร พนักงาน และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ทาง ADGES ขอบคุณอีกครั้งสําหรับโอกาสและความเชื่อใจ ที่ให้เราร่วมทํางานกับทางด้าน หน่วยงานฝึกอบรมของ College of Management Mahidol University หรือ CMMU เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน