โลกแห่งการทำงานที่เปลี่ยนไปเชื่อมต่อและเน้นที่การรวมทักษะที่เพิ่มมูลค่าในยุคที่ HR ต้องการ ‘Level Up for the Future’ ในปี 2024

ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ได้รับเกียรติเป็น speaker ร่วมแชร์ประสบการใน Panel หัวข้อ Exclusive Insight : Level Up for the Future เผย Insight สำหรับองค์กรและธุรกิจ ซึ่งจัดโดย Future Skill

เผยการเตรียมความพร้อมรับมือกับทักษะของแรงงานยุคใหม่ไว้ว่า จะต้องมองการเปลี่ยนแปลง 2 มุม (Dual Transformation) คือต้องมอง context ที่เปลี่ยนก่อนจะเติม content ลงไป ในขณะเดียวกัน เราจะต้อง“Perform while Transform” โดยการคิดใหม่ทำใหม่ ผ่านการเปิด Sandbox VS Take Risk

 

รวมถึงเผยวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการคนรุ่นใหม่ให้เติบโตไปกับองค์กรไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Generative AI ในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนตอนที่เราเริ่มมี Website ต่างๆ ดังนั้นเราต้องมีการเรียนรู้ผ่านทักษะที่สำคัญคือ Soft Skill เพื่อที่จะดึงดูดพนักงานและสร้างพื้นที่ Innovative Ecosystem ขึ้นภายในองค์กร ในส่วนของการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กร เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละ Generation มีความคิด (Mindset) ที่ต่างกัน ดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจในความต่าง เรียนรู้ Tool Set และ Skillset ที่แต่ละคนมีเพื่อให้คนในองค์กรสามารถผสมผสานกันได้ตามเป้าหมายขององค์กร

 

ADGES ขอขอบคุณ FutureSkill อีกครั้งที่ได้ให้ ADGES ร่วม Panel “Level Up for the Future” ในครั้งนี้