ADGES ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรพัฒนาผู้นำของ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในหัวข้อ ‘The Art of Leadership’

ADGES ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรพัฒนาผู้นำของ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในหัวข้อ ‘The Art of Leadership’

43

“ขอขอบคุณ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Management Association (TMA) ที่ให้เกียรติเชิญ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) เป็นวิทยากรในหัวข้อ The Art of Leadership

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2022 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม JW Marriott Bangkok, Thailand Management Association (TMA) ได้ให้เกียรติเชิญ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ The Art of Leadership ให้แก่ผู้เข้าร่วม Workshop ที่เป็นบุคลากรในองค์กรเพื่อต้องการพัฒนาความเป็น Leader ให้กลายเป็น Leadership

ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้นำหรือ ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและศักยภาพในการทำงานของตนเองให้มากขึ้น และต้องพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ที่อยู่ในความดูแลหรือทีมงานของตนเองด้วย ผู้นำไม่สามารถประสบความสำเร็จด้วยการออกคำสั่งและควบคุม หรือการให้รางวัลโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่เหมาะสมอีกต่อไป แต่จำเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์และปรับมุมมอง หรือ Mindset ใหม่ในฐานะผู้นำที่เป็นโค้ช ที่จะช่วยดึงศักยภาพและพลังของทีมงาน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้จากผู้นำที่ตนเองทำงานด้วยนั่นเอง

LCXIaYPI 1 edited scaled

กิจกรรมใน Workshop ที่ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ได้นำเนื้อหาและกระบวนการพัฒนา ผู้นำจาก Partner ที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก นำมาปรับใช้ในการบรรยายซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหาและเทคนิคต่างๆ รวมทั้ง เครื่องมือ Emergenetics หลักสูตรการพัฒนาผู้นำ จาก Bluepoint Leadership, และ RBL เป็นต้น นำเสนอออกมาในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าใจและนำไปปรับใช้ รวมไปถึงการตั้งคำถามกับตนเองว่า อยากให้องค์กรเป็นแบบไหน Leadership มีแนวคิด (Vision) และบริหารบุคลากรในองค์กรอย่างไร? Leadership และองค์กรแบบไหนกันแน่ที่อยากจะให้เป็น รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม Workshop มองภาพว่าอยากเห็นตัวเองในฐานะผู้นำ หรือ Leader ที่มีคุณสมบัติอย่างไร ที่จะช่วยส่งเสริมและนำทีมงานเดินหน้าสู่เป้าหมายขององค์กรไปพร้อมกัน ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะต่างองค์กร ต่างที่มาแต่เป้าหมาย (Purpose) เดียวกันคือการพัฒนาความเป็น Leadership และพัฒนาทีมในองค์กรให้เดินหน้าต่อไป

พร้อมส่งเสริมการการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรม มองเห็นภาพลักษณ์ของตัวเองในฐานะผู้นำที่ดีได้อย่างชัดเจนมากขึ้น  รวมทั้งมุมมองที่อยากให้ทีมงานมองเห็นในฐานะ Role Model ที่สมาชิกในทีมอยากทำงานด้วย กิจกรรมใน  Workshop ได้ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยนความคิด (Exchange Mindset) รวมทั้งสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ในการพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ และพัฒนาทีมงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมขับเคลื่อนองค์องค์กรสู่เป้าหมายหรือ Purpose ไว้

สนใจเครื่องมือสำหรับนำมาปรับใช้พัฒนา Leadership ภายในองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES 

E-mail: [email protected] หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.net

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.


Please Contacts

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.