ADGES ร่วมในการสืบสานและสร้างองค์กรรมณีย์ร่วมกับทาง สวนโมกข์กรุงเทพ และ PMAT

เริ่มต้นปีด้วยความ “รมณีย์” วันที่ 12 มกราคม 2024 ที่ผ่านมา ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ PMAT ได้มอบโอกาสและเกียรติให้แก่ทาง ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ในการเสนอหัวข้อในหลักสูตร “ ผู้นำรมณีย์ ” หรือ “Mindfulness Leadership” รุ่นที่ 5

 

นับเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งที่ทาง ADGES ร่วมในการสืบสานและสร้างองค์กรรมณีย์ร่วมกับทาง สวนโมกข์ และ PMAT (Personnel Management Association of Thailand) ผู้เข้าร่วมจากผู้บริหารขององค์กรชั้นนำของประเทศได้เเชร์มุมมองความคิดของตนต่อความรมณีย์ ได้สัมผัสกับความรู้สึกรมณีย์ ณ ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมในหลักสูตร เเละยังได้เเชร์ถึงวิธีการที่ตนจะนำไปปรับใช้กับบริบทขององค์กร สร้างบรรยากาศสนุกสนานเเละรื่นรมย์ ความรมณีย์สามารถเริ่มต้นจากผู้บริหารเเละผู้บริหารสามารถส่งต่อการสร้างวัฒนธรรมเหล่านี้เพื่อนำไปปรับใช้ในบริบทขององค์กร