ADGES ได้จัดงาน Thank You Party เพื่อขอบคุณและมอบสิ่งดีที่สุดให้ภายในงาน Mindfulness Leader ‘The Power of Now’

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพฯ ADGES  จัดงาน Thank You Party เพื่อขอบคุณและมอบสิ่งดีที่สุดภายใต้งาน Mindfulness Leader ‘The Power of Now’ โดย ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES)  และทีมงาน ADGES 

หากพูดถึงการทำงานและองค์กรในปัจจุบัน อย่างแน่นอนว่ามีการแข่งขันที่สูงขึ้นตลอดเวลา การทำงานอย่างมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพื่อให้เราสามารถยืนอยู่รอดและเป็นผู้นำและคนได้รับการยกย่องในองค์กร เมื่อได้แสดงความสำเร็จในการทำงานและมีการพัฒนาองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

 

ADGES จัดงาน Thank You Party เพื่อขอบคุณและมอบสิ่งดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ADGES ภายใต้งาน Mindfulness Leader ‘The Power of Now’ โดยมี ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) เป็น Speaker ในงานซึ่งเป็นงานที่มีการส่งเสริมให้แต่ละคนมีการมองเห็นและเข้าใจถึงสภาวะจิตใจของตนเอง และการทำวิธีเสริมสร้างอารมณ์ที่ดีต่อการทำงาน  เพื่อเชิญชวนลูกค้าที่ได้สนับสนุนในการทำงานร่วมกัน และก็เพื่อแบ่งปันเกี่ยวกับการมาเจริญสติ อยู่กับปัจจุบัน ลดความเครียด สภาพแวดล้อมที่ดี มีความสุขในที่ทำงาน และยังร่วมขับเคลื่อนองค์กรรมณีย์กับร่วมบทางสวนโมกข์กรุงเทพฯ เพื่อเชื่อมต่อและสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในองค์กร ทำให้เกิดการสร้างองค์กรรุ่นใหม่ที่มีใจในเรื่องหาความสำเร็จและความรู้สึกที่ดีต่อกันในองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมงาน เข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้บริหารที่มืออาชีพ

 

ขอให้งาน Thank You Party ของ ADGES ครั้งนี้สร้างความสุขให้กับทุกคนที่เข้าร่วม และสามารถต่อยอดทำให้องค์กรเดินหน้าต่อไปยังระดับสูงขึ้นอีกไปเรื่อย ๆ โดยสร้างองค์กรรุ่นใหม่ที่แจ่มใสและสร้างความสุขต่อกันในองค์กรของเรา