ADGES ได้รับเกียรติจากองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรม Automotive ให้จัด Workshop – Agile Leadership and Future of Work ให้กับพนักงานระดับผู้บริหารหว่า 300 ท่านทั่วภูมิภาค Southeast Asia

องค์กรชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรม Automotive ที่ได้ร่วมงานเป็นพันธมิตรกับทาง ADGES มาอย่างยาวนาน ได้ทำงานร่วมกับทาง ADGES ในการออกแบบหลักสูตร Agile Leader และ Future of Work เพื่อเสริมสร้างทักษะในโลกอนาคตใหม่ๆที่สำคัญในกับผู้บริหารระดับกลางขององค์กร โดย Workshop นี้ได้ถูนำไปใช้กับพนักงานที่เป็นผู้บริหารระดับการกว่า 300 ท่านโดยมีการจัด Workshop มาไม่ต่ำกว่าสิบครั้ง โดย Workshop ถูกนำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผลการประเมินความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม Workshop อยู่ในระดับที่สูงมาก โดยเนื้อหาของ Workshop จะถูกแบ่งเป็นเนื้อหาในเรื่องของ Agile Leadership และ Future Skill โดยผู้เข้าร่วม Workshop ได้มีโอกาสในการฝึกฝนทักษะใหม่ๆตามการออกแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า Experiential Base Learning ทาง ADGES ของร่วมแสดงความยินดีและรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลสำเร็จขององค์กร