ADGES ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดเปิดนิทรรศการ ‘สติ Space’ พื้นที่ให้คนทํางานทุกคนที่จัดขึ้นโดยสวนโมกข์กรุงเทพ

ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ‘สติ Space’ ที่จัดขึ้นโดยสวนโมกข์กรุงเทพ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้คนทำงานทุกคนได้พักผ่อนและหย่อนใจในบรรยากาศ Art Space เพื่อลดความตึงเครียดจากการทำงาน นายแพทย์บัญชา พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุพุทธธาตุอินทปัญโญ ได้กล่าวถึงแนวคิดของงานนี้ว่าเกิดจากความต้องการให้คนทำงานในสำนักงานที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงานตลอดทั้งวันและนั่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดสะสม จึงเป็นแรงบันดาลใจในการจัดทำพื้นที่นี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนสามารถทบทวนสติและพักผ่อนความคิดเพื่อคลายเครียดจากการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันได้

 

นิทรรศการ ‘สติ Space’ ไม่ได้อิงกับหลักศาสนาใดเป็นหลัก แต่เน้นให้ทุกคนทุกศาสนาสามารถเข้าถึงและใช้สติในการพักความคิดและความเครียด ซึ่งอาจช่วยให้สุขภาพจิตของทุกคนดีขึ้น ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานนี้ได้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม โดยงานนี้ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ SCG และอาคารสำนักงานต่าง ๆ เช่น สามย่านมิตรทาวน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เซ็นทรัลพัฒนา (Central) และธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) เพื่อให้คนทำงานสามารถเข้าถึงงานนี้ได้ง่ายขึ้นในสถานที่ที่พวกเขาทำงานอยู่อีกด้วย

 

ขอบคุณกิจกรรมดีๆ ADGES คาดหวังว่าการเข้าชมงานนี้จะทำให้ผู้เข้าชมกลับออกมาด้วยความสุขและความสงบ พร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในสภาวะที่มีพลังและสมดุลดีขึ้นอีกด้วย