ADGES ได้ร่วมนำเสนอเรื่อง BUSINESS VISUAL COMMUNICATION ให้กับโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT – CEO Program รุ่นที่ 9 ของคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลศิริราช

 

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง “Business Visual Communication (หลักสูตร CEO)” และ “Advanced Strategic Management (CEO)” รุ่นที่ 9 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

โครงการนี้เป็นหลักสูตร CEO ของทางโรงพยาบาลศิริราชที่ได้เชิญบุคลากรในกลุ่ม Talent ของหน่วยงานที่ถือว่าเป็นสถานที่ที่คนเก่งเบอร์ต้นๆ ของประเทศเอาไว้ด้วยกันเพื่อได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ในระดับสูง เพื่อเติบโตและสร้างความสำเร็จในองค์กร โดยมี ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

352778857 807789050987442 5463741479119072340 n 1

 

คลาส Business Visual Communication เป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากภาพถือเป็นภาษาสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและอาจเป็นตัวช่วยในการสื่อสารและเก็บข้อมูลได้มากกว่าการใช้ภาษาเขียนเท่านั้น ดังนั้นการเรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคุณหมอในการปฏิบัติงานในอนาคต โดยหลักสูตรนี้ใช้เทคนิคและกระบวนการ Visual Thinking เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กร การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางสื่อสารที่เน้นภาพจะช่วยให้ผู้บริหารรู้สึกสนุกและมีความเป็นส่วนตัวกับกระบวนการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

355684667 807792114320469 5269112958871262467 n

 

ในระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมา CMMU Executive Education Center ได้จัดการอบรมและพัฒนาทักษะในการเรียนการสื่อสารและการคิดเป็นภาพสำหรับบุคลากรทางธุรกิจ โดยการใช้เทคนิค Visual Collaborations เพื่อสร้างความเข้าใจและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในโครงการต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีความประทับใจอย่างมาก

 

ในขั้นตอนแรกของการอบรม ผู้เข้าร่วมได้รับการแบ่งกลุ่มตามโครงการที่ต้องการทำและนำเสนอ แล้วได้รับการสรุปโครงการเป็นรูปแบบของ Visual Communication ซึ่งเป็นการนำเอาเนื้อหาสำคัญในโครงการมาจัดเรียงให้อยู่ในรูปแบบของภาพ เมื่อเนื้อหาถูกแสดงในรูปแบบภาพ กลุ่มผู้เข้าร่วมสามารถเรียงลำดับและเน้นเรื่องราวที่มีความผลักดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากในการสื่อสาร

 

นอกจากนี้ เนื่องจากการอบรมและการใช้เทคนิค Visual Collaborations ได้เป็นที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้น มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานในการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมได้สนุกสนานและรับรู้ถึงรายละเอียดของโครงการอย่างมีความสำคัญ การเปลี่ยนโครงการที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบของ Visual Storytelling ได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเห็นผลลัพธ์ที่มีผลกระทบและน่าตื่นเต้นมากขึ้น

 

352698138 807789104320770 5381427446662935067 n

 

ในการสรุปโครงการนี้ เราได้เห็นถึงศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมในการนำศักยภาพที่เคยมีในอดีตแต่ไม่ได้ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ใหม่ๆ อีกครั้ง การอ้างถึงคำพูดจาก Sir Ken Robinson ซึ่งเคยกล่าวว่า “เด็กแทบจะทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสร้างสรรค์ แต่กระบวนการศึกษามีความสามารถในการทำลายความคิดสร้างสรรค์ไปเรียบร้อยแล้ว” สองคำคมนี้ช่วยสรุปถึงความสำคัญของการเชื่อในศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้

 

สุดท้ายนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการถ่ายรูปหมู่เพื่อเก็บระลึก และมีคำสัญญาจากผู้เข้าร่วมหลายคนว่าจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยเพียง 3 ชั่วโมงที่ใช้ในการอบรมไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม มันคล้ายกับการเรียนรู้ภาษาใหม่ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เป็นหลักการที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะและความรู้ในการสื่อสารและคิดเป็นภาพในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 

ADGES ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์การเรียนการสื่อสารและการคิดเป็นภาพที่สนุกและมีประสิทธิภาพ และยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพของบุคคลภายในองค์กรให้เติบโตไปอีกขั้นตอนหนึ่ง

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการอบรมดังกล่าว สามารถติดต่อ ADGES เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.adges.net, Email [email protected] หรือโทร. 088 028 1111