ADGES ได้ร่วมนำเสนอเรื่อง Innerverse ให้กับพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT – CEO Program รุ่นที่ 9 ของคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลศิริราช

 

ADGES ได้ร่วมนำเสนอเรื่อง Innerverse ให้กับพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT – CEO Program รุ่นที่ 9 ของคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลศิริราช จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

โครงการนี้เป็นหลักสูตร CEO ของทางโรงพยาบาลศิริราชที่ได้เชิญบุคลากรในกลุ่ม Talent ของหน่วยงานที่ถือว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมผู้ที่มีความสามารถอันดับต้นๆ ของประเทศเอาไว้ด้วยกันเพื่อได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ในระดับสูง เพื่อเติบโตและสร้างความสำเร็จในองค์กร โดยมี ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) เป็นวิทยากรในครั้งนี้

บรรยากาศครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปิติที่ทุกท่านได้เข้าใจถึงตัวตนของตนเองที่หลายๆ ครั้งได้มองข้ามไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่เราล้วนไม่ได้ตระหนักรู้มาก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นส่งผลกระทบเเละหล่อหลอมความเป็นเราทุกวันนี้ เเละการกระทำในปัจจุบันของเราที่ส่งผลกระทบต่อตนเองเเละผู้คนรอบข้าง ขอขอบคุณ CMMU อีกครั้งที่ได้ให้ ADGES โอกาสร่วมนำเสนอเรื่อง “Innerverse” ในพิธีปิดการอบรมในครั้งนี้